Adapter od IV cevi do creva, muški Ø 60 na DN50

Redukcioni deo od čelika sa debljinom zida 2 mm. Završni deo sa spoljnim konusom DN 50 na prečnik 60,0 × 2,0 mm.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standard nominal width ID 50