Adapter od IV cevi do creva, ženski Ø 75 na DN70

Specifikacije

Tehnički podaci

Standard nominal width ID 70