Dodatna težina 10 kg

Dodatna težina od 10 kg povećava kontaktni pritisak i na taj način omogućava efikasniji rad tokom skidanja, brušenja, kristalizacije itd.

Dodatna težina od 10 kg povećava kontaktni pritisak i na taj način omogućava efikasniji rad tokom skidanja, brušenja, kristalizacije itd.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj po uređaju 1
Količina 1
Težina 10
Težina uklj. ambalažu 11,7