Glavni valjak za metenje antistatičan

Za čišćenje statičnih površina (npr. tepih, veštačka trava).

Za čišćenje statičnih površina (npr. tepih, veštačka trava).

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina pribor 615
Prečnik 250
Težina uklj. ambalažu 4,2