IV cevno koleno 90° Ø 42,4 mm

Cevno koleno, kaljeno, od obloženog čelika sa debljinom zida 2,6 mm i lukom 90°.