Mlazna cev

Sa držačem mlaznice.

Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu 2,3