Nadogradni komplet postrojenje za reciklažu

Nije u vezi sa doziranjem sredstva za čišćenje 2.641-011.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj po uređaju 1
Količina 1
Težina uklj. ambalažu 2,95