Nadogradni komplet valjaka

Nadogradni komplet točkova za montažu na ugradnim jedinicama. Pri korišćenju jedinice IVR-B za primene napolju.