Nadogradni komplet za doziranje deterdženta Dose

Omogućava lako doziranje direktno iz kanistra.

Pogodan za dva kanistra od 10 litara. Sa prikazom na displeju uređaja: deterdžent je prazan. Podesiva između 0,5 i 3%. Sadržaj: - Kada za dva kanistra od 10 litara - Usisni razvodnik sa senzorom, ako je kanister prazan - Priključci za crevo i kablove na uređaju - Prekidač za upravljačku ploču - Montažni delovi. Nije u vezi sa nadogradnim kompletom Recycling 2.640-884.0.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj po uređaju 1
Količina 1
Težina uklj. ambalažu 10,45