NT set za usisavanje DN 40, EP

Mokro-/suvi set za usisavanje u električno provodljivoj izvedbi sa nominalnom širinom 40.

Mokro-/suvi set za usisavanje u električno provodljivoj izvedbi i nominalne širine 40 sa sledećim sastavnim delovima: usisno crevo DN 40 (4.440-391.0), krivak DN 40 od čelika (6.900-276.0), 2x 0,55 m usisne cevi DN 40 (6.900-275.0), mlaznica za pod DN 40 (6.905-873.0) i mlaznica za fuge DN 40 (6.903-033.0).

Specifikacije

Tehnički podaci

Standard nominal width ID 40
Težina uklj. ambalažu 3,75