Poklopac za unutrašnje čišćenje rezervoara

Za mašine iz serije B 40 sa rezervoarom: pražnjenje prljave vode bez alata sa ugrađenom mlaznicom za raspršivanje.

Poklopac rezervoara prljave vode za B 40 mašine, sa kojim nije potreban alat da bi se rezervoar ispraznio, imaju ugrađenu mlaznicu za raspršivanje otpadne vode kroz crevo povezano preko univerzalne Kärcher spojnice, čime je sprečeno prosipanje vode.

Specifikacije

Tehnički podaci

Broj po uređaju 1
Količina 1
Dužina 73
Težina 5,6
Težina uklj. ambalažu 5,6