Redukciona čahura

Redukcioni nastavak za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40.

Redukcioni komad za proširenje dodatne opreme. Idealno rešenje za upotrebu pribora sa priključnim konusom DN 35 u kombinaciji sa dodatkom sa priključnim konusom DN 40 iz komercijalnog NT usisnog programa (npr. mlaznica usisne cevi).

Specifikacije

Tehnički podaci

Standard nominal width 40
Standard ID 2 35
Težina uklj. ambalažu 0,017
Videos