Redukciona čaura DN 70 na DN 50

Redukciona čaura sa DN 70 na DN 50. Elektroprovodna verzija od čelika.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standard nominal width ID 70

Oprema

  • Materijal, Prevlaka od čelika