Rotaciono svetlo

Povećava sigurnost tokom rada

Specifikacije

Tehnički podaci

Fabrička ugradnja 2.640-949.7
Težina uklj. ambalažu 3,18