Rotaciono svetlo

Povećava sigurnost tokom rada. a montažu na kabinu za zaštitu od vremenskih uticaja ili zaštitni krov

Specifikacije

Tehnički podaci

Fabrička ugradnja 2.641-110.7