Rotaciono svetlo

Povećava sigurnost tokom rada. Za montažu na zaštitni krov sa KM 120/150 R Bp / Bp Pack

Specifikacije

Tehnički podaci

Fabrička ugradnja 2.641-111.7
Kompatibilni uređaji