Rotaciono svetlo uklj. nosač

Povećava sigurnost u radnom okruženju.

Specifikacije

Tehnički podaci

Količina 1
Težina uklj. ambalažu 5,7