Zaštitna kabina vozača

Zaštitni krov vozača je u skladu sa VDE standardom IEC 60335-2-72.

Specifikacije

Tehnički podaci

Fabrička ugradnja 2.851-267.7
Težina uklj. ambalažu 80