Zaštitni krov vozača

Potrebno za upravljanje mašinom za metenje u području visokih regala. Ispunjava uslov IEC 60335-2-72

Montaža je moguća samo iz fabrike!

Specifikacije

Tehnički podaci

Fabrička ugradnja 2.640-981.7