Zaštitni krov vozača

Robusna čelična konstrukcija. Ispunjava uslov IEC 60335-2-72.

Specifikacije

Tehnički podaci

Fabrička ugradnja DE_28512627
Težina uklj. ambalažu 65,7