Zaštitni krov za korisnike sa rotirajućim svetlom

Potrebno za upravljanje mašinom za metenje u području visokih regala. Ispunjava uslov IEC 60335-2-72

Uključena je i sveobuhvatno rotaciono svetlo upozorenja. Montaža je moguća samo iz fabrike!

Specifikacije

Tehnički podaci

Fabrička ugradnja 2.640-468.7
Težina uklj. ambalažu 205,5