Loading

HD / HDS

HD/HDS Header

eco!efficiency

Konsekventna primena eco!efficiency stepena kod svih HDS uređaja deluje na:

 • ekonomičan i
 • ekološki režim rada, 
 • 20% procenata uštede goriva i
 • 20% manje emisije CO2
eco!efficiency

Pravi pribor

Pravi izbor pribora za specifičnu primenu. Na taj način zadatak u čišćenju se izvršava brže i na taj način često uz uštedu struje i energije.

 • Rotirajuća mlaznica za tvrdokorne nečistoće ujedinjuje prednosti tačkastog i ravnog mlaza
 • Čistači za velike površine
 • Električna mlaznica postiže 40% veću udarnu snagu --> garantuje se brže i temeljnije čišćenje
 • Rotirajuće četke za pranje za efikasno i blagotvorno čišćenje vozila
HDS_MS_car

Automatsko podešavanje pritiska i količine vode direktno na pištolju

Zahvaljujući servo kontroli moguće je kontinuirano podešavanje pritiska i količine vode direktno na
pištolju:

 • optimalno prilagođavanje količine pritiska i vode u zavisnosti od zadatka u čišćenju
 • kod lakih nečistoća tako možete da čistite malom količinom vode čuvajući resurse
Servo

Prevremeno zaustavljanje dotoka vode

U slučaju upotrebe dugog voda za dotok vode, dotok vode eventualno možete prevremeno da zaustavite
pošto postoji dovoljno vode u:

 • creva za vodu i
 • kadi sa plovkom

, kako biste završili zadatak čišćenja.

Brzo i jednostavno pretakanje preostalih količina

Flašice za sredstva za čišćenje kod sistema Switch-Chem ne možete u potpunosti da ispraznite. Zbog brzog i jednostavnog vađenja flašica za sredstva za čišćenje, preostale količine možete da prespete u sledeću flašicu.

Switch-Chem sistem