Loading

eco!zero – KLIMATSKI NEUTRALNO ČIŠĆENJE

100 % čišćenje sa 100 %-tnom kompenzacijom emisija

eco zero

Svi to žele. Pa, učinimo to!

Mi možemo sve – sem proizvodnje bez emisija. Ali zato možemo da u potpunosti kompenzujemo ispuštanje gasa sa efektom staklene bašte, ugljen dioksida (CO2), i na taj način neutrališemo njegov efekat na okolinu. Čak i prilikom čišćenja.

Klimatski neutralno čišćenje – kako to ide?

Pozitivna karakteristika CO2 je da je on prirodni spoj i da može da se veže na prirodan način. Vezanje ugljenika je proces koji se već milijardama godina kontinuisano dešava u prirodi. Fosilna goriva, kao što su nafta, zemni plin i ugalj, prilikom sagorevanja oslobađaju u sebi vezani ugljenik isto kao i obnovljive sirovine. Dakle, potrebno je da se smanji nastanak CO2 i istovremeno trajno poveća njegovo vezanje u biomasu.

Svi će da profituju od toga.

Program Klimatski neutralno čišćenje podiže naš globalni angažman na zaštiti okoline i klime na viši nivo. Time ne zarađujemo ništa, nego kroz proizvodnju dajemo naš doprinos kompenzaciji emisija CO2. I Vi to možete da učinite u svojoj oblasti. Malom nadoplatom ispuštanje CO2 Vaše Kärcher mašine možete da učinite klimatski neutralnim – i to u istom obujmu u kojem emisije CO2 nastaju prilikom korišćenja Vaše mašine tokom celog vremena njene upotrebe. Ovi doprinosi, Vaš i naš, u potpunosti odlaze u sertifikovani projekt firme ClimatePartner za zaštitu klime.

eco_zero_nature_

Šta Vi imate od toga

Vaš angažman na zaštiti klime doneće Vam mnogo više nego što će to da Vas košta. Već i sam dobar osećaj da i sami aktivno doprinosite zaštiti klime ne može da se plati.

Vaš imidž je na dobitku: Vaše mušterije priznaće Vam Vaš angažman na zaštiti klime.

Imate potpunu transparentnost: klimatski neutralno čišćenje sa etiketom, sertifikatom i identifikacionim brojem nudi transparentnu komunikaciju i potpunu transparentnost kompenzacije CO2 online.

Vi dobijate sve: svojim mušterijama nudite novu uslugu - bez dodatnog troška. Firma Kärcher isporučuje kompletan paket: izračun, kompenzaciju CO2, sertifikat i etiketu.

Vaša vidljiva prednost: svaka od Vaših Kärcher mašina sa etiketom o klimatskoj neutralnosti izdanom od strane od firme ClimatePartner pokazaće Vašim mušterijama da preuzimate odgovornost za zaštitu klime. A tu poruku možete ciljano da potkrepite: pokažite svojim sertifikatima u svojim poslovnim prostorima, pokažite informacijama na veb sajtu i u svojim reklamnim sredstvima da čistite klimatski neutralno.

Sertifikovani proces: klimatski neutralno čišćenje radi kompenzacije emisija CO2 sertifikovao je TÜV. Time se trajno garantuje da projekti zaštite klime, koji su ispitani i sertifikovani prema internacionalnim standardima, dokazano štede CO2 u izračunatim količinama.

O klimatski neutralnom čišćenju u samo 3 koraka:

1. korak: firma Kärcher izračunava emisije ugljen dioksida, tzv. ugljenikov otisak, koji nastaje tokom faze korišćenja Vaših mašina.

2. korak: ovaj ugljenikov otisak firma ClimatePartner izračunava po mašini i godini. Odgovarajućom podrškom koju pruža internacionalno priznatim projektima za zaštitu klime firma Kärcher ukupnu količinu emisija CO2 kompenzuje u potpunosti i za svaku godinu.

3. korak: na kraju, za svaku svoju mašinu dobijate sertifikat i etiketu sa identifikacionim brojem kao dokaz klimatske neutralnosti. Upisivanjem identifikacionog broja Vi i Vaše mušterije u svako vreme možete da onlajn dokažete svoj doprinos u zaštiti klime.

Schmetterling

Mi postižemo mnogo više od same zaštite klime

Pristupite klimatski neutralnom čišćenju kroz projekat pročišćavanja vode u Keniji. Voda, zdravlje, šuma i klima. Onečišćena voda za piće predstavlja visok zdravstveni rizik za čoveka. Tako obolenja probavnog trakta (dijareja) predstavljaju prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) treći najčešći uzrok smrti kod dece i odraslih u Keniji. Naš projekat otvara stanovništvu ruralnih predela u zapadnoj Keniji pristup čistoj vodi za piće. Na tradicionalno pročišćavanje vode kuhanjem troše se velike količine drveta.

Modernim filterima za vodu, kojima nisu potrebni struja ili pogonsko gorivo, u potpunosti se štedi na drvetu za loženje. Od novembra 2012. do januara 2014. godine je već osigurano 3169 mašina za pročišćavanje vode i zamenjeno 4175 filtera. Tako trenutno 3,6 miliona ljudi u zapadnoj Keniji raspolaže mašinama za pročišćavanje vode i redovno ih koriste. A mi ćemo da se zajedno pobrinemo da tih mašina bude još više.

Cilj: 1 milion filterskih mašina za čistu vodu za piće u celoj zapadnoj Keniji.

Godišnja ušteda od cirka 2,1 milion tona CO2-ekvivalenata (CO2e).

Smanjenje uništavanja šuma sečom zbog opadanja potražnje za drvetom za loženje.

Dodatni pozitivni efekti našeg projekta:

  • Posao za hiljade Kenijaca tokom stavljanja mašina na raspolaganje.
  • Stotine trajnih radnih mesta zbog godišnjeg kontrolisanja, školovanja personala i održavanja mašina.
  • Poboljšanje kvaliteta vazduha u kućama.
  • Smanjenje broja izostanaka učenika.

 

eco_zero_klima

Naša zemlja - naša klima

O promenama klime nema sumnje. Sumnje nema ni o tome da je za promene klime kriv čovek. Tu se naučnici iz svih disciplina slažu u sledećem: klima se menja zbog povećane koncentracije CO2 i drugih gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi.

Nije 5 ili 4 do 12. Prosto je sada.

Porast koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi pojačava efekat staklene bašte i time dovodi do globalnog zatoplenja. Posledice toga su već danas vidljive svuda: polarne kape se otapaju, porast nivoa mora i sve više vremenskih ekstrema su samo najpoznatiji fenomeni. Daljnje povećanje temperature će neizbežno da dovede do sve više prirodnih katastrofa, do većeg siromaštva, oskudevanja i socijalnih kriza. U celom svetu.

Zaštita klime ne poznaje granice.

Stvarno nije važno gde činimo nešto za zaštitu klime. Odlučujuće je to da neki projekat može da se prema merama protokola iz Kjota oceni kao dodatna mera u oblasti zaštiteklime. U državama kao što je Nemačka praktički ne postoje sertifikovani projekti zaštite klime, jer država već potiče mnoge mere koje prolaze i bez dodatnih sredstava.

Sa druge strane, u zemljama u razvoju i u zemljama, koje se svojim razvojem približavaju industrijskim zemljama, ciljani transfer tehnoloških znanja i tehnologije donosi sa sobom mnoge dodatne efekte. Na primer, u tim zemljama se po svakom evru investiranog kapitala uštedi više emisija CO2 nego u industrijskim zemljama. A za efekte na globalnu klimu je beznačajno gde se postižu uštede na emisijama CO2. Svaka tona CO2, koju ne proizvedemo, rasterećuje klimu. U celom svetu.

eco_zero_kinder

Naš partner poznaje zaštitu klime

Projekti zaštite klime moraju da ispunjavaju internacionalno priznate kriterijume i standarde da bi bili sertifikovani. Kod klimatski neutralnog čišćenja sarađujemo sa ekspertima firme ClimatePartner za zaštitu klime.

Firma ClimatePartner je za cijeli dijapazon naših mašina koje ribaju i usisavaju izračunala emisiju CO2 za tipičnu fazu korišćenja mašine kroz njen kompletni vek trajanja. Uostalom, 80 % emisija CO2 tokom veka trajanja neke mašine za čišćenje nastaje u samoj fazi korišćenja mašine: zbog potrošnje struje, vode, sredstava za čišćenje, potrošnih materijala, sitnog materijala, servisa itd. Tako Vaš doprinos za naš projekt zaštite klime zavisi direktno od izbora i broja ovih mašina.

ClimatePartner je jedna od vodećih konsultantskih firmi u oblasti zaštite klime na nemačkom govornom području i osigurava potrebnu TÜV sertifikovanu IT infrastrukturu za obavljanje kompenzacije emisije CO2. Da bismo Vama i Vašim mušterijama omogućili punu transparentnost, kompenzaciju emisije CO2 možete da onlajn pratite za sve mašine putem identifikacionog broja za praćenje. Na taj način ćete uvek da budete sigurni da su Vaše emisije CO2 neposredno kompenzovane.

Gras