Voda

Da bi se obezbedio kontinuirani rad postrojenja bez smetnji i dobri rezultati pripreme, Kärcher nudi odgovarajuće hemikalije za obradu. Ovi proizvodi su se potvrdili u dugogodišnjoj upotrebi i optimizovani su za konkretnu primenu i vrstu postrojenja.

Kärcher
Kärcher  Dispenzer za vodu

Dispenzer za vodu

Da bi se obezbedilo higijenski savršeni uslovi i minimiziranje rizika za operatere i korisnike, Kärcher nudi efektivne proizvode za čišćenje dispenzera za vodu.

Kärcher  Priprema vode za piće

Priprema vode za piće

Proizvodi kompanije Kärcher podržavaju pripremni proces u WPC postrojenjima. Oni poboljšavaju kvalitet vode koja se koristi, produžavaju vek trajanja membrana i sprečavaju stvaranje klica u pripremljenoj vodi za piće.