Skaftdammsugare VC 5 batteridriven (vit)

Tyvärr har den önskade produkten utgått ur vårt nuvarande sortiment. Tillbehör, rengöringsmedel och bruksanvisningar finns fortfarande tillgängliga.

Växla till vårt nuvarande sortiment.
Tillbehör

Lätt att tömma – utan påse.

Det påslösa filtersystemet innebär inte bara att du besparas från att köpa dyra påsar, utan gör det även snabbt och enkelt att tömma behållaren. Det är bara att ta av behållaren från dammsugaren, vrida på locket och tömma ut smutsen. Det går att dammsuga en yta på upp till 150 m² innan filtret är fullt.

Kärcher har även kommit på en ny lösning för filterrengöringen. Då filtret vrids rengörs det automatiskt, och det lösa dammet behöver bara tömmas ut. 

Det andra filtret i filterlådan, Long Life-filtret, behöver bara tömmas på fint damm ungefär varannan månad, och kan vid behov tvättas ur under rinnande vatten.

Premiumversionen är försedd med ett tredje filtreringssteg – hygienfiltret HEPA
(EN 1822:1995). Det fångar på ett pålitligt sätt upp de allra finaste typer av damm, t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar.