Robotgräsklippare

Den bryr sig inte om att solen inte lyser. Den behöver inte ta rast. Den bara klipper. Och ger dig mer fritid. Nya robotgräsklipparen RLM 4 från Kärcher.

RLM
Relaxation RLM

BEKVÄMARE ÄN NÅGONSIN ATT KLIPPA GRÄSET

Lägg bara upp fötterna och njut av din trädgård medan RLM 4 klipper gräset. Tack vare multi-sensortekniken och den tidsmässigt flexibla och väldigt enkla programmeringen går det lätt. Hela tiden i praktiken ljudlöst och autonomt. RLM 4 klarar att klippa sluttningar som har upp till 45 % lutning. Och systemet med fyra knivar garanterar att varenda strå blir klippt. Gräsklippet behöver inte krattas upp. Det finfördelas av gräsklipparen och lämnas kvar på gräsmattan som naturlig gödning. När RLM 4 behöver laddas, kör den själv till laddningsstationen. Det har aldrig varit enklare att sköta sin trädgård.
icon_arrow


icon_arrow


Introduktion

Så rör den sig

Vad ingår i leveransen?

Placera ut laddningsstationen

Lägg ut begränsningskabeln

Grundinställningar


FAQs

Allmänna funktioner

RLM 4 rör sig fritt inom den yta som ringats in av begränsningskabeln. Robotgräsklipparen navigerar genom att använda sensorer som känner av begränsningskabelns elektromagnetiska fält. Om RLM 4 stöter på ett hinder, stannar den och fortsätter köra i en annan, slumpmässig riktning.

Om den upptäcker fukt, återvänder den automatiskt till laddningsstationen (om regnsensorn är aktiv). Om robotgräsklipparen ställs inför en situation där det blir omöjligt för den att klippa, kommer detta att visas i ett meddelande på displayen.

RLM 4 rör sig slumpmässigt inom det område som är inringat av begränsningskabeln. Den rör sig inte utanför sitt "virtuella staket".

Den integrerade komposteringsfunktionen innebär att gräsklippet finfördelas och lämnas kvar på marken. Som naturlig gödning.

Maskinen

Hur tung är RLM 4?

RLM 4 väger ungefär 8,8 kg.

 

Hur stor är RLM 4?

RLM 4:s mått är 598 x 400 x 285 mm (längd x bredd x höjd).

 

Hur högt låter RLM 4 när den klipper?

RLM 4 är väldigt tyst; ljudnivån är bara 60 dB(A).

 

Hur stor gräsmatta klarar RLM 4 av att klippa?

RLM 4 klarar utan ansträngning av att klippa gräsmattor som är upp till 500 m² stora.

RLM 4 stängs av och förvaras under frostfria förhållanden. Laddningsstationen bör också täckas över för att skyddas från snö. Laddningspelaren bör avlägsnas, och öppningen i botten bör täckas med det medföljande överdraget.

RLM 4 är utrustad med flera säkerhetssensorer.

Den har:

 • en lyftsensor 
 • stötsensorer för att upptäcka hinder
 • lutningssensor i rörelseriktningen
 • en sidoregnsensor
 • I menyn kan du ange standardinställningar (t.ex. datum, tid), inställningar för klippningskalender samt särskilda driftinställningar (t.ex. kantklippning, ECO-läge, startpunkter).

RLM 4 har ett vattentätt hölje som skyddar den mot fukt. Den har också en regnsensor, som du kan välja att aktivera. Om regnsensorn är aktiv, kommer RLM 4 att återvända till laddningsstationen när det börjar regna. Den kommer att stanna där tills regnsensorn blivit torr igen. Först då kommer den att fortsätta klippa gräset enligt den förprogrammerade klipptiden.

Det finns två sätt att stoppa RLM 4:

 1. RLM 4 har en röd nödstoppsknapp ovanpå. Efter att den har utlösts, kan RLM 4 bara startas igen genom att PIN-koden slås in igen.
 2. Intill robotgräsklipparens manöverdisplay, finns en start/stopp-knapp som också kan användas för att få stopp på RLM 4.

RLM 4 har ett system med fyra knivar som har skäregg på båda sidorna, för att vartenda grässtrå ska klippas bort. Ytterligare två knivar med mulching-teknik minskar mängden gräs som fastnar under höljet och mal ner det till mindre storlek. Gräsklippet lämnas kvar på marken som naturlig gödsel.

Knivarna rör sig med en hastighet av 3400 rpm. I ECO-läget rör sig knivarna med en hastighet av 3200 rpm.

RLM 4 har en klippbredd på 20 cm.

Ett 18 V Li-Ion batteri med 2.25 Ah/40.5 Wh är installerat.

Du hittar aktuella tillbehör, som reservknivar, kabelhållare, reparationssats för begränsningskabeln och begränsningskabel hos din lokala återförsäljare eller i Kärchers online-butik.

Funktioner

RLM 4 kan inte startas förrän PIN-koden har angetts. Detta förhindrar att obehöriga använder den. Om man anger fel PIN-kod, ljuder en varningssignal. Om fel PIN-kod skrivs in tre gånger, krävs det att man slår in PUK-koden. Om denna också anges på fel sätt, dröjer det 24 timmar innan man kan försöka skriva in den igen.

Ja, om de länkas via en korridor som är smalare än 60 cm på bredden. Du kan välja att placera en extra laddningsstation i det andra området. Om RLM 4 inte själv kan köra till det andra klippområdet, måste du lyfta upp den och placera den i det andra området.

Inställd på ECO-läget, ställer klipparen om till energisparläge. Resultatet blir att RLM 4 drar mindre energi och bullrar mindre.

Klipphöjden kan, med en enkel inställning, justeras till mellan 25 och 55 mm. Tack vare ett inbyggt förstoringsglas, är det lätt att läsa av klipphöjden.

RLM 4 är klassens bergskättrare. Den klarar utan ansträngning av sluttningar med upp till 45% (24°) lutning.

När du aktiverar 'kantklippning' i användarmenyn, börjar RLM 4 röra sig längs med begränsningskabeln och klippa gräsmattans kanter. Sedan fortsätter den med att klippa hela klippområdet.

Tre valfria startpunkter kan ställas in i användarmenyn. Vid det inprogrammerade klockslaget för start av klippning, förflyttar RLM 4 sig till utvald startpunkt och påbörjar klippningen där.

Användning

En instruktionsmanual och en kort kom-i-gång-guide ingår i leveransen.

RLM 4 är igång och klipper enligt de inställningar som du har gjort i användarmenyn. Du bör ta reda på om det finns några lokala föreskrifter som måste följas. RLM 4 kan också startas manuellt.

Då kör RLM 4 genast tillbaka ”hem” till laddningsstationen, längs begränsningskabeln, och klipper inte mer den dagen.

Nej, du behöver inte vara närvarande. Men, fundera över om du vill låta RLM 4 klippa obevakad eller inte. De inbyggda sensorerna ser dock till att RLM 4 klipper på ett säkert sätt. 

Placera RLM 4 i startposition inom klippområdet, minst en meter till vänster om och en meter framför laddningsstationen. Robotgräsklipparens front ska peka mot begränsningskabeln. Starta RLM 4 med start/stopp-knappen på manöverdisplayen. RLM 4 kommer då att kalibrera sig själv automatiskt.

For help in the event of faults, take a look at section 13 of the operating instructions. The most common faults and error codes are specified there.

If the start/stop button is pressed during operation, mowing is interrupted for 30 minutes and the RLM 4 remains in its current position. After 30 minutes, the RLM 4 returns to automatic mode and continues to mow, as long as it is within the mowing window. Otherwise it returns to the charging station.

Om du trycker på den röda stoppknappen, upphör RLM 4 att klippa och stannar, tills du slår in PIN-koden igen. Först då fortsätter den att klippa. 

I menyn kan du göra standardinställningar (som dag, tid), inställningar i klpippningskalendern och särskilda operating settings (e.g. edge mowing, ECO mode, starting points).

Om du trycker på HOME-knappen, återvänder RLM 4 till laddningsstationen och börjar inte klippa igen förrän nästa dag (nästa förprogrammerade klippning efter midnatt).

Installation

Begränsningskabeln måste läggas ut medsols i en obruten slinga och fästas på båda sidor om laddstationen. Den kan antingen fästas på gräsmattan eller grävas ned 10 cm under den. 

Öppna först locket till kabelkanalen på laddningsstationen. Skala sedan bort isoleringen från ändarna på begränsningskabeln och stick in dem i kabelklämman. Stäng kabelklämman igen. Till sist ska begränsningskabeln föras ut genom spänningsavlastaren med kabelreserven ut ur kabelkanalen. Starta vid den högra kabelkanalen och lägg ut begränsningskabeln medsols.
Med begränsningskabel kan dessa områden uteslutas ur klippningsområdet. Begränsningskabeln läggs här på 20 cm avstånd från objektet.

Om det är ett föremål med en minimumhöjd på 4–5 cm, kommer RLM 4 att köra in i det, svänga 170 grader och fortsätta i en annan riktning.

Det krävs en bredd på 60 cm för att RLM 4 ska kunna passera. Avståndet mellan begränsningskabeln och kanten måste vara 20 cm och från kabel till kabel minst 30 cm.

Om ruttens kant ligger kant i kant med gräsmattans kant och RLM 4 kan köra uppe på kanten kan begränsningskabeln läggas med 0 cm avstånd.

Ja, alla främmande föremål kan orsaka problem och skada robotgräsklipparens knivar.

Ja, en reparationssats för begränsningskabeln finns att beställa från Kärcher. För att skydda begränsningskabeln från generella skador, bör den fästas med kabelhållare med 1 meters mellanrum. Detta garanterar att begränsningskabeln hålls på plats.

Laddningsstationen

Vägen till den största gräsmattan som ska klippas bär vara så kort och plan som möjligt. Laddningsstationen bör skyddas från starkt solsken och besvärliga väderförhållanden. Laddningsstationen bör också placeras så att den lätt nås av RLM 4 och det behöver finnas ett eluttag i närheten.

Nej, laddningsstationen är vattentät. Vid starkt solsken, rekommenderas det att den placeras i skugga.

Grön:

 • Lyser när begränsningskabeln är korrekt utlagd och slingan är intakt.
 • Blinkar om det är något fel på begränsningskabelslingan.

Gul:

 • Lyser när strömförsörjningen fungerar.
 • Blinkar när robotgräsklipparen laddar i laddningsstationen.