Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

kärcher klimatneutral lokalvård

Certifiera din verksamhet med Kärcher Klimatneutral Lokalvård. Konceptet för städbolag och lokalvård inom offentlig förvaltning som vill göra en insats för miljön och för en hållbar utveckling. 

ECO_Efficiency

Varför klimatkompensera?

Att klimatkompensera innebär att man är med och finansierar en klimatåtgärd som inte är direkt kopplad till sitt eget företag. Kompensationen ger en utsläppsminskning som är lika stor som de man själv genererat. Att klimatkompensera är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som man inte lyckas undvika med egna åtgärder och är en nödvändig del av en klimatstrategi.

 

Motverka ännu mer utsläpp av växthusgaser

Då man klimatkompenserar med CDM-projekt (Clean Development Mechanism) bidrar man till att hindra mer utsläpp av växthusgaser. I utvecklingsländer där energiproduktionen ofta är baserad på fossila bränslen (t.ex. kolkraft) skapas istället projekt som fasar ut den ”smutsiga” produktionen och ersätter den med ren- och förnybar energi (t.ex. vindkraft).


Bidra till hållbar utveckling

Klimatkompensationsprojekt ger utöver själva klimatnyttan fler positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas. De skapar nya arbetstillfällen, förbättrar hälsan, ger ekonomisk trygghet och ger en stabil eltillförsel till lokalbefolkningen. 


Kärchers klimatpartners

Kärcher låter en oberoende organisation certifiera miljöbelastningen omvandlat i koldioxid som lokalvården orsakar. Kärcher köper motsvarande mängd utsläppsrättigheter. Din lokalvård bidrar då med 0 kg koldioxid under avtalstiden. Läs mer om Kärchers klimatpartner Tricorona på www.tricorona.com. Rahms Fönsterputs och Städ såg tidigt fördelarna med Kärcher Klimatneutral Lokalvård. Idag kompenserar dem 100% av sin miljöbelastning som den maskinella delen av lokalvården orsakar!

Rahms

Vad tror du belastar miljön mest?

Kärcher Klimatneutral Lokalvård kompenserar din lokalvårds miljöbelastning. Vad som belastar miljön mest är dock inte alltid så lätt att veta. Vad tror du t.ex. belastar miljön mest när du använder en skurmaskin?

Klimatfrågan

Pressmeddelande

Läs pressmeddelandet i sin helhet om Kärcher Klimatneutral Lokalvård på MyNewsdesk.


Certifiera ditt företag med Kärcher klimatneutral lokalvård!

Vill du veta hur Kärcher Klimatneutral Lokalvård kan göra skillnad för ditt företag? Kontakta Daniel Melin - Market Developer Floor Care på telefon: 031-577 305, eller skicka ett mail.