Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

ANSVAR FÖR ANSTÄLLDA

Vad baseras ett företags framgångar på? Vi anser att det är de anställda. Därför står Kärcher för en människoorienterad företagsledning och öppen kommunikation. Vi vill skapa bästa möjliga arbetsmiljö – genom flexibla arbetstider, många möjligheter till framtida utveckling, stöd vid återanpassning efter sjukdom och idrottsaktiviteter.

Mitarbeiter

Global medarbetarundersökning 2017

Responsen på Kärchers första globala medarbetarundersökning som genomfördes i maj 2017 blev en fullständig framgång som banar väg för framtiden. Undersökningen gav viktiga svar på följande frågeställningar: Vad tycker Kärchers anställda om sin arbetsgivare? Vad fungerar bra och var finns det förbättringspotential? Företagsledningen frågade och företaget svarade – med stort engagemang från medarbetarna.

Enkäten skickades till 12 000 anställda världen över på samma gång. Vi fick ett imponerande antal svar: Hela 86 procent av alla medarbetare deltog i undersökningen. Och vi kan också vara stolta över resultaten:

  • 93 procent har stort förtroende för de produkter och tjänster som Kärcher erbjuder
  • 90 procent är stolta över att arbeta på Kärcher
  • 90 procent är beredda att jobba extra hårt för att Kärcher ska nå framgång
  • 85 procent visar ett varaktigt engagemang, dvs. de identifierar sig med företaget och uppvisar en hängivenhet över genomsnittet
  • 86 procent anser att Kärcher tar ett socialt ansvar och ett samhällsansvar
Votes for the future

Vårt engagemang för de anställda

Employee world meeting

Bättre globalt samarbete

Medarbetarundersökningen har visat vad vi för närvarande gör bra och vilka områden som kräver fler insatser. Våra anställda världen över trivs med att arbeta för Kärcher och identifierar sig mycket starkt med företaget. Vi vill fortsätta vårt förbättringsarbete, till exempel när det gäller samarbetet mellan olika avdelningar och länder. De åtgärder som vi vidtagit är till exempel ett första världsmöte för anställda som hölls i början av 2018 och blev en stor framgång. Under detta möte diskuterade deltagarna möjligheter att förbättra det internationella samarbetet inom Kärcher.

Innovation Lab

En touch av Silicon Valley: Innovation Lab

På Innovation Lab vid Kärchers anläggning i Winnenden samarbetar personal från varierande yrkesområden kring innovationer av olika slag. De här teamen utvecklar inte bara nya produkter och tjänster, utan arbetar samtidigt med hela affärsmodellen. Målsättningen är att få till stånd framgångsrika lanseringar. Det handlar inte bara om att öppna nya, framgångsrika affärsområden. Syftet är även att främja entreprenörsandan i Kärchers företagskultur. Anställda på alla avdelningar kan ansöka om att delta i detta innovationsarbete.

 

Betriebssport

Heltäckande friskvård

I vår hållbarhetsstrategi fram till 2020 är våra medarbetares hälsa ett värde som permanent ska ingå i vår företagskultur. För att främja god hälsa bland våra medarbetare har vi utvecklat olika åtgärder som vi inför efter hand och regelbundet utvärderar. Ett exempel är att arbetsplatserna regelbundet inspekteras och optimeras för att säkerställa bästa tänkbara ergonomi. Skräddarsydda hälsokampanjer för de anställda förekommer på Kärchers samtliga verksamhetsorter, till exempel i form av aktiva lunchraster och influensavaccinationer.

Mitarbeiter 1

Ett program för framgång

I de 60 länder och 100 företag där vi är verksamma ska varje enskild individ ha samma möjligheter att utvecklas på basis av sin befattning, bedömas enligt samma måttstockar och erbjudas passande fortbildning. Därför har vi utvecklat ett globalt standardiserat program för yrkesmässig utveckling av våra medarbetare som baseras på en internationell plattform.

Beruf und Familie

Balans mellan karriär och familj

I december 2013 certifierades vi som ett familjevänligt företag och tilldelades diplomet ”audit berufundfamilie”. Diplomet ges till företag som lägger stor vikt vid familjevänliga insatser på arbetsplatsen. Kärcher Tyskland har förutom program som modeller för deltidsanställning och flexibla arbetstider även subventionerat barnomsorg och arrangerat ferieprogram för de anställdas barn.

Produktionsmitarbeiter

Karriär och studier kan förenas

Anställda som vill förbättra sina yrkesmässiga kvalifikationer och exempelvis utbilda sig till konstruktör eller arbetsledare eller ta en akademisk examen kan få ett stipendium från Kärcher som stöder dem på dem vägen mot en kandidat- eller magisterexamen. Detta initiativ från Kärchers HR-utvecklare tilldelades andra pris i 2014 års Human Resources Excellence Awards som utses av facktidskriften Human Resources Manager.