Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

ANSVAR FÖR ANSTÄLLDA

Vikten av att ha en hållbar, människoorienterad företagsledning betonades redan av företagets grundare Alfred Kärcher. Hans inställning är fortfarande vägledande och utgör grunden i en företagspolicy där balansen mellan karriär och familj, de anställdas hälsa och yrkesmässiga utveckling och fortbildning har en central roll. Vi behandlar våra anställda på ett sätt som präglas av uppskattning och omtänksamhet. Tack vare sitt starka engagemang har Kärchers vuxit till att bli global marknadsledare och tekniskt ledande inom rengöringsteknik.

Mitarbeiter_head.jpg

En enastående arbetsgivare

Kärcher är en attraktiv arbetsgivare och företaget fortsätter att växa. Mellan 2012 och 2015 har vi därför kunnat skapa 1 660 nya jobb. Vid utgången av 2015 hade företaget sammanlagt 11 333 anställda vid sina anläggningar världen över. Kärcher har ända sedan grundandet 1935 varit ett familjeföretag som strävar efter att erbjuda bästa tänkbara arbetsmiljö. Detta arbete har gett Kärcher en rad utmärkelser genom åren.

Arbeitgeber_flat

Genomgripande goda arbetsförhållanden

Få företag har varit lika framgångsrika som Kärcher när det gäller den svåra konsten att fatta socialt hållbara beslut och samtidigt lyckas på marknaden. Detta uttrycktes av den lokala biskopen, dr. h.c. Frank Otfried, när Kärcher i juli 2013 tilldelades utmärkelsen ARBEIT-PLUS av den evangeliska kyrkan i Tyskland. I en utvärdering av ett oberoende institut ansågs företagets flexibla arbetstidsmodeller, fortbildnings- och utbildningsmöjligcheter och dess personalvård vara exemplariska.

Kombinera arbete och studier

Anställda som vill förbättra sina yrkesmässiga kvalifikationer och bli exempelvis mekaniker, hantverksmästare eller ta en akademisk examen, kan få ett stipendium från Kärcher för att hjälpa på dem vägen mot en kandidat- eller magisterexamen. Detta initiativ från Kärchers HR-utvecklare tilldelades andra pris i 2014 års Human Resources Excellence Awards, som utses av facktidskriften Human Resources Manager.

Familjestöd en prioritet

”Vi är på rätt väg.” Rüdiger Bechstein, Executive Vice President Corporate Human Resources, såg det som en bekräftelse när företaget 2014 tilldelades diplomet ”audit berufundfamilie”. Diplomet ges till företag som lägger stor vikt vid fortbildning och familjevänliga insatser på arbetsplatsen. Kärcher Tyskland har förutom program som modeller för deltidsanställning och flexibla arbetstider subventionerat barmomsorg också arrangerat ferieprogram för de anställdas barn. Under senare år har fler satsningar gjorts på nya arbetssätt, till exempel arbete från hemmet eller möjligheten att göra karriär som deltidsanställd.

Efter långvarig sjukdom: välkommen tillbaka!

Kärcher stöder sina anställda, även när de drabbas av en kris. Vi erbjuder ett omfattande stöd till anställda som återgår till arbetet efter en längre tids sjukfrånvaro. Kärcher har sedan 2013 särskilda representanter som arbetar med återanpassning av de anställda när de kommer tillbaka. Detta initiativ har också hyllats av en jury: Kommunalförbundet för ungdoms- och sociala frågor i Baden-Württemberg gav Kärcher en utmärkelse för företagets hälsofrämjande förebyggande åtgärder.

360° personalvård

Alfred Kärcher uttryckte sin speciella relation till sina anställda på följande sätt: ”Det är människorna inom företaget som, först och främst, gör det möjligt för oss att nå framgång.” Det här är en princip som fortfarande styr vårt agerande, för det är bara friska, glada anställda som känner engagemang och motivation på arbetet. Personalvård är därför en utmaning som vi tar på stort allvar.

Vi håller oss i rörelse

Det kan vid en första anblick se lite märkligt ut när våra anställda vid anläggningarna i Obersontheim, Bühlertal och Winnenden på en och samma gång lämnar sina arbetsplatser, placerar sig i en ring, stretchar och står på tå. Passet leds av en fysioterapeut som under fem minuter visar övningar som kan minska förekomsten av arbetsrelaterade fysiska besvär.

Många av de anställda tillbringar större delen av sin tid vid ett skrivbord eller framför datorn, särskilt vid huvudkontoret i Winnenden. Om vi uteslutande använder huvudet kommer det i förlängningen att påverka kroppen negativt. Och dessutom kommer ofta de bästa idéerna när vi tar en liten rast. I vårt lunchpass erbjuder vi därför våra anställda i Winnenden en möjlighet att tillbringa lunchrasten på ett sätt som främjar hälsan. Det är ett cirkelpass inriktat på stretching, styrka, rörlighet och avslappning som hålls en gång i veckan under ledning av en idrottsinstruktör. Efter passet är hjärnan redo att prestera på topp igen.

 

Allt för hälsan

Skräddarsydda hälsokampanjer för de anställda förekommer på Kärchers samtliga verksamhetsorter. I Camas i USA har man till exempel erbjudit gratis influensavaccinationer och andra friskvårdsprogram. I italienska Quistello driver man ett program för att uppmuntra de anställda att cykla eller gå till jobbet istället för att ta bilen. På intranätet bildas grupper för företagets sport- och idrottsprogram, till exempel volleyboll, avkoppling eller träning med löparklubben. Vi drar inga gränser vid olika typer av fysisk aktivitet utan vill tvärtom öka utbudet.

 

Mittagsfit

Investeringar i hälsa med långsiktiga effekter

Vårt företag bygger på en stark kultur av värderingar. Därför ser vi det som vår skyldighet att erbjuda attraktiva arbetsförhållanden för våra anställda och inte nöja oss med att uppfylla minimikraven. Anledningen är att företaget endast kan uppnå hälsosam tillväxt och varaktig framgång om våra anställda tycker om arbetet och värnar om sin fysiska och psykiska hälsa. Vi erbjuder en sund och intakt arbetsmiljö på alla nivåer och genom samverkan i partnerskap. Vår självbild som ett familjeföretag bygger på denna syn.

Vill du veta mer om en karriär på Kärcher? Klicka här!

Collage_Sport