Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Socialt ansvar för våra anställda

Som arbetsgivare är det vårt ansvar att skapa attraktiva arbetsförhållanden för våra anställda. Därför att nöjda och friska medarbetare är ett krav för Kärchers framgång på lång sikt. Alternativ för utbildning och fortbildning, balans mellan arbetsliv och privatliv och hälsoarbete prioriterar vi högt.

rubrik_socialt_ansvar_för_ma

Utbildning

Utbildning hos Kärcher

Kärcher erbjuder många unga människor en kvalificerad utbildning som ger dem den bästa chansen till en lyckad start i arbetslivet.


Fortbildning

Fortbildning hos Kärcher

Utöver kvalificerad utbildning är det även viktigt för Kärcher att målinriktat erbjuda fortbildning och stöd. Detta kan vi garantera genom kontinuerliga medarbetarsamtal och vårt utvecklingsprogram.


Familj

Förena arbete med familj

Att pusselbitarna arbete och familj går ihop är mycket viktigt för oss. Av denna anledning stöder vi våra medarbetare på olika sätt.


Hälsa

Hälsa

Vi vill att våra anställda ska hålla sig friska. Därför erbjuder vi flertalet alternativ för att bibehålla god hälsa såsom friskvårdsstöd och regelbundna hälsokontroller inom ramen för vår aktiva företagshälsovård.