Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

ANSVAR FÖR DISTRIBUTIONSKEDJA OCH PRODUKTER

Jordens resurser är ändliga. Vi på Kärcher gör allt vi kan för att bevara dem och ser till att våra leverantörer också gör det. Vi kontrollerar regelbundet våra leverantörers kvalitets-, miljö- och säkerhetsstandarder. Målsättningen: att återvinna så mycket som möjligt med våra innovativa rengöringslösningar, att undvika potentiellt farliga ämnen så långt det går och att eliminera barnarbete och orättvisa löner och därigenom övertyga även mycket kritiska konsumenter.

Lieferkette und Produkte

Cleaning on Demand: Effektiv, ekonomisk, hållbar

I framtiden kommer våra system Fleet och Manage för maskinparker och fastighetsstyrning att integreras i Connected Cleaning. Fördelen är att plattformen ger fastighetsförvaltare möjlighet att arbeta mer effektivt och tillhandahålla mer transparenta belägg för de utförda tjänsterna. Syftet med behovsbaserad rengöring är att systematiskt undvika att tid och pengar i onödan läggs på rengöring och att visa var rengöringsbehoven finns, till exempel för ny personal eller i nya fastigheter. Fördelarna är uppenbara, framför allt för större fastigheter som exempelvis flygplatser, kontorsbyggnader eller varuhus där det är svårt att bedöma besöksfrekvensen. Pilotprojekt har visat att både arbetstiden och rengöringsmaskinernas drifttid minskas med ungefär tio procent.

Behovsbaserad rengöring erbjuder även potentiella besparingar när det gäller hållbarheten. En kritisk punkt är resurser i form av vatten, elektricitet och rengöringsmedel. Men även behovet av förbrukningsmaterial som suglister, borstar och rondeller för maskinerna och även maskinernas drifttid minskar markant beroende på situationen. Ett exempel: om vi antar att arbetstiden minskar med bara en procent kan Cleaning on Demand spara 194 000 kWh elektricitet, 4 576 000 liter vatten och 46 000 liter rengöringsmedel för en medelstor kontorsyta. På det viset kan behovsbaserad rengöring förena ekonomiska aspekter med hållbarhet på ett banbrytande sätt.

Connected Cleaning

Vårt engagemang för distributionskedjan och produkterna

Sauger

Miljövänliga produkter

På Kärcher arbetar mer än 950 anställda inom forskning och utveckling för att ständigt göra våra processer och produkter ännu effektivare så att våra kunder kan spara så mycket energi som möjligt och bevara de naturliga resurserna när de utför sina rengöringsarbeten. Detta har resulterat i vårt produktsortiment eco!efficiency för professionell användning. Även våra produkter för privata användare imponerar med hög energieffektivitet, bland annat tack vare sin låga el- och vattenförbrukning.

ISO Weltkarte

Certifierade fabriker över hela världen

Tack vare vårt integrerade ledningssystem för kvalitet, miljöskydd och energieffektivitet kan vi kontinuerligt förbättra våra processer och även våra prestationer. Våra fabriker i USA, Mexiko, Brasilien, Tyskland, Italien och Kina är certifierade i enlighet med miljöledningsstandarden ISO 14001 och kvalitetsledningsstandarden ISO 9001. Fabrikerna i Tyskland, Rumänien och Italien är dessutom certifierade i enlighet med energiledningsstandarden ISO 50001.

Plastikgranulat

Plast – kvalitet och återvinning

Vi har gradvis ersatt stålet i våra rengöringsmaskiner med polypropenplast i hög kvalitet. Vi använder en mycket högkvalitativ, återvunnen polyamid baserad på tekniken Technyl® 4earth® för tillverkning av högtryckstvättarnas spolrör. Plastkomponenter som vi producerar i våra egna tillverkningsanläggningar och delar från externa leverantörer kontrolleras regelbundet avseende skadligt material. Vi har dessutom utvecklat en process för att tillvarata defekta delar i vår plastproduktion och återföra dem i vår egen produktionsprocess.

Verpackung FC 5

Återvinningsbar förpackning

Bra förpackningar ska göra vad som krävs. Även förpackningsmaterialen måste uppfylla viktiga hållbarhetskrav. De mål som vi satt upp innebär bland annat att nya material för våra pappersbaserade säljförpackningar uteslutande ska komma från uthålligt skogsbruk senast år 2020. Redan i dag består våra förpackningar i genomsnitt av över 80 procent returpapper och 95 procent av våra förpackningar är pappersbaserade. Allt förpackningsmaterial är helt återvinningsbart.

 

Transport

Höga standarder för leverantörer

Alla som vill bli leverantörer till Kärcher måste uppfylla stränga kriterier. Vi genomför regelbundet internrevisioner och företagsbesök, framför allt hos leverantörer av produktionsmaterial. Vi kräver även att våra leverantörer följer våra regler för överensstämmelse genom att skriva under vår uppförandekod. För leverantörsledning används en standardiserad systemplattform. Den gör processerna mer transparenta, sänker kostnaderna och gör relationen till leverantörerna mer hållbar.

 

 

Gebäude 50 (1)

Miljövänliga byggnader

Vi tillämpar höga miljöstandarder när vi uppför nya byggnader på våra anläggningar. På Kärchers nya anläggning i Winnenden har vi installerat ett träflisvärmeverk som förbränner träspill från pallar på ett CO2-neutralt sätt. Elektriciteten för luftkonditioneringssystemet i vår nya kontorsbyggnad kommer från en solcellsanläggning på taket. Detta har stor effekt. Genom att utnyttja förnyelsebara energikällor i kombination med omfattande isoleringsåtgärder ligger byggnaderna 20 procent under de gränsvärden som anges i den tyska energibesparingsförordningen.