Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Ansvar för distributionskedjan

För familjeföretaget Kärcher är hållbar företagsamhet en viktig del av företagskulturen. Kärcher håller fast vid sitt sociala ansvar och har tagit fram egna riktlinjer.

Företag

Kärchers förhållningsnormer

Mänskliga rättigheter och överensstämmelse med lagen

Vi respekterar mänskliga rättigheter och respekterar lagar, värden, normer och sociala system i alla länder.

Diskriminering

Vi tolererar inte någon typ av diskriminering gällande kön, ålder, etnisk härkomst, nationalitet, handikapp, socialt ursprung och sexuell läggning. Vi stöder lika möjligheter.

Barnarbete

Vi fördömer barnarbete och följer juridiska föreskrifter gällande åldersgräns för anställning.

Tvångsarbete och bestraffningar

Vi fördömer tvångsarbete och fysiska bestraffningar, hot och trakasserier av anställda.

Korruption

Vi fördömer alla typer av korruption.

Föreningsfrihet

Vi erkänner våra anställdas föreningsfrihet. Vi arbetar tillsammans med förtroende för våra anställdas ombud.

Rättvisa löner och arbetstider

Löner och välfärd motsvarar minst de lokala juridiska föreskrifterna.

Hälsa och säkerhet

Vi skyddar våra anställda mot risker på arbetsplatsen och stöder hälsofrämjande åtgärder.

Miljöskydd

Vi konstruerar våra produkter, tjänster och processer så att de är kompatibla med miljön. Där vi är aktiva överensstämmer vi med miljökrav och använder naturresurser ansvarsfullt.

Vi övervakar regelbundet huruvida våra leverantörer överensstämmer med Kärchers förhållningsnormer med undersökningar och besök på våra produktionsanläggningar. Att bekräfta att våra leverantörer överensstämmer med Kärchers förhållningsnormer är för oss ett grundkrav för ett framgångsrikt samarbete.