Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Ansvar för kultur, natur och samhälle

Vad kännetecknar ett företag som utger sig för att vara en god företagsmedborgare? Är det dess stöd till initiativ inom kulturområdet? Miljöskydd? Donationer i form av pengar eller produkter till behövande? Vi anser att en god företagsmedborgare ska ta ansvar och vill göra världen till en bra plats att leva för så många som möjligt.

KNG_head.jpg

Kärcher för kulturen

Högtryck skyddar historiska byggnader

Kärcher utförde en kostnadsfri återställande rengöring av katedralen i Aachen i samarbete med den tyska kommissionen för UNESCO. Kultursponsringsprojektet är ett av över 100 projekt som företaget har genomfört runtom i världen de senaste 35 åren.


Gemensam insats skyddar världsarv

Personal från Kärcher i skyddskläder, hjälmar, skyddsglasögon och hörselkåpor arbetar på byggnadsställningar på den yttre fasaden på katedralen i Aachen. De är insvepta i en fin dimma. Med hjälp av hetvattentvättar avlägsnar de organiskt material som alger och svamp, lavar och mossa, samt fågelspillning, från murverket i St. Charles och St. Huberts kapell. ”För att skydda fasaden på längre sikt måste smutsen avlägsnas på ett miljövänligt sätt utan att det underliggande materialet skadas”, säger Nick Heyden, rengöringsspecialist på Kärcher och teknisk chef vid arbetet på kapellet.

I ett andra steg använde personalen en metod som innefattar partikelblästring med lågt tryck. ”Metoden innefattar användning av aluminiumsilikat är väl lämpad för att avlägsna vad som kan se ut som en tjock svart skorpa från ytan på stenen”, säger Nick Heyden. ”Det är också det bästa sättet att rengöra de rikt utsmyckade stenarbetena på den gotiska fasaden i katedralens kapell.” Ett sista steg återstår innan den återställande rengöringen av kapellet kan slutföras i juli 2015: kvarvarande blästringsmedel ska avlägsnas med våt- och torrsugning och avfallshanteras på ett säkert sätt.

Vi är mycket nöjda med att ha kunnat ta på oss arbetet med en så historiskt och kulturellt betydelsefull byggnad”, säger Kärchers VD och styrelseordförande Hartmut Jenner.


Offentlig-privat samverkan för att skydda världsarvet

Arbetet utfördes som en del i ett tvåårigt samarbetsprojekt med den tyska kommissionen för UNESCO som tog sin början 2013. Målet: att bevara Tysklands kulturmonument. Sammanlagt 14 ansökningar togs emot inför modellprojektet. Den tyska kommissionen för UNESCO bidrog med stöd till projektet i form av seminarier om skydd av kulturarv samt konsthistoria för att engagera unga människor i frågor om världsarvet och uppmuntra dem att skapa en hållbar framtid.

Vårt företag har en egen taktik för att främja världsarvet”, säger Hartmut Jenner om Kärchers engagemang. ”Våra sponsringsaktiviteter på kulturområdet sträcker sig längre än att bara tillhandahålla finansiella resurser och maskiner. Vårt bidrag sker på ett mycket personligt plan där vi donerar vår erfarna personals tid och engagerar oss i projekten. Andra områden som ligger oss nära i det här sammanhanget är ungdomars utveckling och miljöskydd.

NKG_Reinigung_Aachener_Dom

Mer än 100 projekt på fem kontinenter

Rengöringsarbetet vid katedralen i Aachen är bara ett av flera exempel på hur Kärcher engagerar sig för att skydda historiska byggnadsminnen och monument för eftervärlden. Arbetet utförs alltid i nära samarbete med berörda egendomar, myndigheter, konservatorer och konsthistoriker. Detta garanterar att lämpligaste rengöringsmetod används på varje enskilt objekt.


Världsberömda rengöringsprojekt

Presidenthuvudena på Mount Rushmore (bilden till höger), kolonnaderna på Petersplatsen i Vatikanen, Memnonkolosserna i Thebe, Space Needle i Seattle, Frihetsgudinnan i New York och Princes Bridge i Melbourne är berömda rengöringsprojekt som utförts inom ramen för Kärchers kultursponsring.

 

Klicka på knappen nedan för att få mer information om våra olika rengöringsprojekt runt om i världen.

NKG_Reinigung_Mt_Rushmore

Kärcher för naturen

Rent vatten genom växtkraft

Som internationellt företag har vi på Kärcher i flera decennier tagit vårt globala ansvar för miljön. En stor del av detta består i att skydda världens vattenresurser. Därför installerade företaget redan 1939 en egen anläggning för spillvattenrening vid fabriksanläggningen i Winnenden. Vid fabriken i Bühlertal renar ett vattenåtervinningssystem årligen 75 000 m3 återvunnet vatten från produkttester. Men Kärcher strävar efter att göra mer än att bara skydda miljön inom det egna företaget. Tillsammans med Global Nature Fund grundade vi 2012 initiativet ”Clean Water for the World”.


Vi ger ekonomiskt stöd till organisationen för konstruktion av gröna filtersystem för ekologisk vattenbehandling i framför allt utvecklings- och tillväxtländer. ”I Global Nature Fund har vi hittat en partner som passar bra ihop med vårt familjeföretag och vår kärnverksamhet inom vatten och rengöring”, förklarar Frank Schad, chef för Corporate Communication, Cultural Sponsoring och History Management.

GNF_Kolumbien_Fuquene.jpg

Hållbarhet genom grön teknologi

De långa kanalerna skiljer sig från typiska anläggningar för spillvattenrening och påminner mer om stora plantbäddar. Men gröna filter hindrar effektivt ofiltrerat spillvatten från att nå grundvattnet. Flytande plantbollar med stora rotbollar, till exempel vattenhyacinter vars rötter filtrerar bort skadliga ämnen och patogener från vattnet, lämpar sig särskilt väl för detta ändamål. Gröna filtersystem är därmed ett ekonomiskt och i stort sett underhållsfritt alternativ. De kräver inte heller några kemiska tillsatser. Det gör dem till en lämplig och praktisk lösning för vattenrening.

För att säkerställa en hållbar implementering av grön teknologi har Global Nature Fund och Kärcher ett nära samarbete med lokalsamhällena, som ansvarar för att anlägga kanalerna och har förbundit sig att sköta driften av systemet i minst åtta år.

 
Prisat pilotprojekt: Colombia

Den första gröna filteranläggningen togs i drift i San Miguel de Sema i Colombia i slutet av 2013. Staden har 4 000 invånare och ligger i de colombianska Anderna nära sötvattensjön Laguna de Fúquene, från vilken 200 000 människor får sitt dricksvatten. Sjöns ekologiska balans hotades på grund av dess grunda djup, spillvattnet från omkringliggande samhällen och boskapsindustrin. Sammanlagt anlades tre gröna filtersystem. Först ut var systemet i San Miguel de Sema som tjänade som ett pilotprojekt och förlades i nära anslutning till sjön för att förbättra de sanitära och hygieniska förhållandena i byarna runt Laguna de Fúquene. Ett ytterligare mål var att minska föroreningsnivåerna i sjön. Projektet tilldelades det colombianska miljöpriset ”Planeta Azul” 2015. Invånarna i Susa har sedan i april 2015 haft tillgång till hållbar spillvattenrening via vattenhyacinter. Det tredje systemet i Fúquene slutfördes i maj 2016.

I slutet av 2015 kunde vi överlämna ytterligare ett grönfiltersystem i staden Cuítiva vid Laguna de Tota. Det stora intresset från den colombianska befolkningen har inneburit att planeringen för ett femte system är i full gång.

GNF_Kolumbien.jpg

Kärcher för samhället

Kärcher och SOS Barnbyar: ett starkt partnerskap

Kärcher är ett familjeföretag. Vårt sociala engagemang sätter därför ett område framför alla andra: familjefrågor. Som samarbetspartner till SOS Barnbyar hjälper vi till att skapa lyckliga hem för utsatta barn och ungdomar runt om i världen.

Lek, läxläsning, gemensamma middagar och smågräl – allt det här är vardag för de 60 pojkar och flickor som bor i Württembergs SOS-barnby i Oberberken, Schorndorf. Barnbyfamiljen är som vilken annan vanlig familj som helst, en plats där det uppstår en massa hushållsarbete. Som tur är för SOS-mamman behöver hon inte göra allt ensam. Alla familjemedlemmar hjälper till med städningen. Tillsammans håller de hemmet snyggt och rent med hjälp av dammsugare och högtryckstvättar som donerats av Kärcher. På så sätt får de mer tid över för lek när städningen är klar.

Våren 2011 överlämnade Kärchers VD och styrelseordförande Hartmut Jenner de första maskinerna till den närliggande SOS-barnbyn i Württemberg. Det här blev startskottet på ett långvarigt partnerskap med SOS Barnbyar. Som samarbetspartner har Kärcher sedan dess stöttat anläggningar från Kina till Peru med rengöringsteknik, expertis och sist men inte minst ekonomiska bidrag.

Vårt årliga ekonomiska bidrag har till exempel finansierat 2014 års projekt “KINDERArt” i SOS barnby i Württemberg, där barn får möjlighet att upptäcka sina talanger på att jobba med keramik, såga, måla eller dansa breakdance."

2015-SOS-Chengdu-China.jpg

2015 finansierade vår donation delar av en lunchtillställning på SOS Barnbyars anläggning i Fasanenhof i Stuttgart. Familjer och andra personer gavs där möjlighet att äta lunch till en billig peng och få råd av socialarbetare i frågor om föräldraskap, hur man hanterar kontakten med myndigheter eller bara för att få uppmuntran. Vi organiserade tillsammans med organisationen ”Gatans barn”en fotbollsträning för 28 entusiastiska unga spelare i SOS barnby i Württemberg, under ledning av två tränare och världsmästaren Guido Buchwald. Ett liknande träningstillfälle arrangerades också i SOS barnby i Luxemburg.

”‘We are family!’ är en av SOS Barnbyars paroller, och det här gäller i allra högsta grad även Kärcher.” Hartmut Jenner beskriver de gemensamma banden mellan Kärcher och SOS Barnbyar. Kärcher är i två olika avseenden också en familj. För det första har vi familjen Kärcher som är helhjärtat engagerade i företaget och tar sitt ansvar för de anställda på största allvar. För det andra handlar det om begreppet ”Kärcherfamiljen” som ger uttryck för de mycket nära och tillitsfulla relationerna mellan företagets aktieägare, ledning och anställda.

Solidaritet med människor i kris

Oavsett var i världen människor drabbas av en översvämning, jordbävning eller andra katastrofer finns vi snabbt på plats för att bidra med arbetskraft och utrustning. Våra anställda avlägsnar smuts och lera med våra kraftfulla rengöringsmaskiner. I många fall donerar vi viktig utrustning, till exempel vattenreningssystem och mobila försörjningssystem, till välgörenhetsorganisationer.
2015 – Jordbävning i Nepal

2015 – Jordbävning i Nepal

Våren 2015 skakades stora delar av Nepal av kraftiga jordbävningar. Huvudstaden Kathmandu drabbades särskilt hårt. Kärcher donerade två vattenreningssystem till hjälparbetarna från THW i syfte att trygga vattenförsörjningen för 30 000 invånare. ”Jag imponerades djupt av Kärchers omfattande och engagerade stöd till THW:s hjälparbetare under vårt uppdrag i Nepal”, säger Claudia Schur, chef för stiftelsen THW.

CSR_Erdbeben_Nepal

2014 – Kraftiga oväder i Georgien

Svåra skyfall orsakade ett kraftigt jordskred i juni 2014. Till följd av detta dränktes den georgiska huvudstaden Tbilisi i svåra översvämningar. Mer än 300 människor, stadens zoo och ett djurhem drabbades. För att ge bästa möjliga hjälp till de drabbade donerade Kärcher het- och kallvattentvättar till ett värde av 10 000 euro till stadens förvaltning för att underlätta uppröjningsarbetet.

CSR_Unwetter_Georgien

2014 – Översvämningar på Balkan

Hårda stormar vållade stor ödeläggelse på Balkan 2014. Kärcher Österrike och Kärcher Sverige bidrog till röjningsarbetet genom att donera utrustning till Röda Korset. Reparationsarbetena påskyndades med hjälp av professionella het- och kallvattenvättar, våt- och torrdammsugare och dränkbara pumpar.

CSR_Hochwasser_Balkan

2013 – Tyfon i Filippinerna

När tyfonen Hayian slog till mot Filippinerna 2013 uppstod ett akut behov att förse de drabbade med dricksvatten. I den uppkomna nödsituationen agerade Kärcher omedelbart och donerade två vattenreningssystem värda 100 000 euro till den tyska katastrof- och räddningsmyndigheten THW. De två systemen försåg varje dag mer än 19 000 personer med upp till 120 000 liter dricksvatten.

THW

2013 – Översvämningskatastrof i Tyskland

Våra kollegor tvekade inte en sekund att bege sig till de drabbade områdena efter århundradets översvämning. I 27 dagar kämpade 46 anställda från Kärcher med högtryckstvättar och dammsugare med att rengöra 40 000 kvadratmeter golvyta i 56 fastigheter i Bayern, Sachsen och Sachsen-Anhalt. Kärcher skänkte också specialdammsugare och högtryckstvättar till brandkår och hjälporganisationer.

CSR_Flutkatastrophe_Deutschland

Samarbeten