Ansvar för kultur, natur och samhälle

Inriktad på framgång. Detta blir allt viktigare i en värld där tanken på socialt engagemang ofta glöms bort. Vi är ett familjeföretag och vill därför ta ansvar. Med vår rengöringsteknik, kompetens och våra donationer engagerar vi oss för en ren miljö och att hjälpa människor i nöd, vare sig det handlar om SOS barnbyar, historiska byggnader eller skydd av vattenresurser.

Kultur, Natur und Gesellschaft

Rengöring av Tysklands högsta staty

Det berömda Hermannsmonumentet som tronar över Teutoburgerskogen i Tyskland besöks av drygt 500 000 människor varje år. Men under årens lopp har biologiska föroreningar och miljöpåverkan satt tydliga spår på Tysklands högsta staty. Hösten 2016 såg ett team från Kärcher till att Hermannsmonumentet återfick sin fornstora glans.

I fyra dagar tvättade teamet sandstenssockeln, som bara den är nästan 27 meter hög, och delar av själva statyn. Teamet avlägsnade biologisk påväxt som exempelvis alger, lava och mossa samt föroreningar som orsakats av djur. Arbetet utfördes med arbetsplattformar och hetvattentvättarna HDS 13/20-4 S och HDS 12/18-4 S som var inställda på ångsteg för att skona ytorna. Teamet tvättade även bort färgrester från klotter runt hela sockeln.

Hermannsmonumentet är bara ett av många projekt. Sedan 1980 har vi rengjort över 140 monument världen över inom ramen för vårt kulturella sponsorskap. Vi arbetar ständigt i nära samverkan med monumentens ägare, restaureringsexperter och konsthistoriker och utvecklar kontinuerligt miljövänliga rengöringsmetoder som skyddar monumenten.


Vårt engagemang för kultur, natur och samhälle

TYCD

Thank your Cleaner Day

Ett tecken på uppskattning för alla de rengöringsarbetare som dag ut och dag in outtröttligt arbetar för att hålla våra bostads- och arbetsmiljöer rena och hygieniska. Det är dags att säga tack. År 2015 lanserade Kärcher tillsammans med flera partners den globala kampanjen ”Thank Your Cleaner Day” för att lyfta fram den viktiga roll som rengöringsarbetare har i samhället.

 

Difference Award Header

Difference Award: Kärchers kortfilm belönad

Vi vann utmärkelsen Difference Award för första gången sommaren 2018 då vi belönades för en kortfilm som producerats av en spirande filmskapare. Studenter från Tysklands mest prestigefulla filmakademier fick uppdraget att skapa ett personligt och estetiskt porträtt av en av Kärchers vardagshjältar. För oss är vardagshjältar människor som går in för att förändra något varje dag – till exempel användningen av Kärchers produkter.

Flutkatastrophe Deutschland

Solidaritet med människor i kris

Oavsett var i världen människor drabbas av översvämning, jordbävning eller andra naturkatastrofer finns vi snabbt på plats för att bidra med arbetskraft och utrustning. Våra anställda avlägsnar smuts och lera med våra kraftfulla rengöringsmaskiner. I många fall donerar vi även viktig livräddande utrustning, till exempel vattenreningssystem och mobila försörjningssystem, till biståndsorganisationer.

Wasseraufbereitung

Rent vatten genom växtkraft

Skyddet av vattenresurserna har blivit en allt större del i vårt globala ansvarstagande för miljön. Tillsammans med Global Nature Fund grundade vi 2012 initiativet ”Clean Water for the World”. Inom ramen för detta initiativ ger vi ekonomiskt stöd för konstruktion av gröna filtersystem för ekologisk vattenrening med växter i framför allt utvecklings- och tillväxtländer. Du kan läsa mer om hur gröna filtersystem är uppbyggda i vårt Newsroom.

SOS Kinderdorf China

Kärcher och SOS Barnbyar: Ett starkt partnerskap

Kärcher är ett familjeföretag. Det betyder att vårt sociala engagemang fokuserar på familjefrågor mer än något annat. Som samarbetspartner till SOS Barnbyar hjälper vi till att skapa lyckliga hem för utsatta barn och ungdomar runt om i världen. Vi har nyligen levererat sammanlagt 131 maskiner till drygt 50 SOS Barnbyar i Bosnien, Chile, Estland, Kroatien, Kazakstan, Sri Lanka och Cypern.

Europa Minigärtner

”Europas mini-trädgårdsmästare”: Barn provar på trädgårdsarbete

Som samarbetspartner till Europa Minigärtner gUG (Europas mini-trädgårdsmästare) hjälper vi till att öka unga människors medvetenhet om naturen som finns i trädgårdar. Initiativet avser att ge barn i åldrarna 9–11 år praktisk erfarenhet av den natur som finns i trädgårdarna och lära sig mer om vad trädgårdsarbete innebär. Förutom ekonomiskt stöd bidrar vi även med strategiskt och operativt projektstöd. År 2017 etablerade vi en egen regional grupp av mini-trädgårdsmästare vid vår anläggning i Winnenden.