Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

ANSVAR FÖR DISTRIBUTIONSKEDJA OCH PRODUKTER

Dagens konsumenter är kritiska. De ställer fler frågor innan köpet än tidigare. De vill veta var produkten är tillverkad, av vem och under vilka förhållanden. Vilka material är den tillverkad av? Kan den återvinnas efteråt? Hur effektiv är maskinen? Kärcher tar dessa konsumentfrågor på allvar, besvarar frågorna och har de rätta svaren. För Kärcher är inte bara marknadsledande inom rengöringsteknik. Vi är också normgivande när det gäller hållbarhet.

LieferketteProdukte_head.jpg

Certifierade anläggningar – över hela världen

ISO 14001-certifiering hos Kärcher

ISO 14001 är en globalt erkänd miljöledningsstandard. Vid överensstämmelse med standarden uppnås definierade mål i relation till företagets miljöprestanda, samtidigt som processer kontinuerligt förbättras.

[1] USA: Camas, Chandler, Englewood
[2] Mexico: Monterrey
[3] Brasilien: Vinhedo
[4] Tyskland: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim,

LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Italien: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia
[6] Kina: Changshu

ISO-14001 Map

ISO 9001-certifiering hos Kärcher

ISO 9001 är en globalt erkänd kvalitetsledningsstandard. Genom att uppfylla denna standard kan kvaliteten på våra produkter säkerställas kontinuerligt.

[1] USA: Camas, Englewood
[2] Mexiko: Monterrey
[3] Brasilien: Vinhedo
[4] Tyskland: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Italien: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia, Correggio
[6] Kina: Changshu

ISO 50001-certifiering hos Kärcher

ISO 50001 är en globalt erkänd energiledningsstandard. Genom att uppfylla denna standard kan energieffektiviteten på våra produkter och vid våra produktionsanläggningar förbättras kontinuerligt.

[4] Tyskland: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler), Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, cleanerworld GmbH, cleanpark GmbH, Kärcher Leasing GmbH, Kärcher Used Equipment GmbH, Kärcher Beteiligungs-GmbH

 


Garanterad energieffektivitet

Kärcher erbjuder rengöringsmaskiner som kunden kan använda och samtidigt spara energi och hushålla med våra resurser. Maskinerna genomgår rigorösa tester i våra laboratorier. Med vår produktlinje eco!efficiency för professionell användning har vi tagit fram ett extra miljövänligt och mycket effektivt produktsortiment.


Före sin tid

På Kärcher prioriterar vi en ansvarsfull användning av värdefulla resurser som vatten och energi. Därför uppfyller våra produkter sedan flera år de miljöstandarder som EU kommer att införa under 2017. Sedan september 2014 får dammsugare inom EU ha en ineffekt på högst 1 600 watt. Under 2017 kommer det här gränsvärdet sänkas ytterligare till 900 watt. Våra eco!efficiency torrdammsugare för rengöring av byggnader hade redan när de släpptes på marknaden 2013 en så låg ineffekt som 750 watt. Det gav dem 40 procent lägre energiförbrukning trots en rengöringseffekt på hela 98 procent jämfört med basenheten."

ErP-Labor_kl.jpg

Interna laboratorietester

För att se till att erfordrade gränsvärden för torrdammsugare för privat och professionellt bruk uppfylls på lång sikt har Kärcher som ett av få tyska företag inrättat ett eget laboratorium för testning av energirelaterade produkter, där man testar torrdammsugare. På laboratoriet mäts inte bara energiförbrukningen under rengöring. Man kontrollerar även maskinens dammutsläpp, dvs. mängden dammpartiklar som maskinen släpper ut i den omgivande luften.

Buller

Till skillnad från hög energiförbrukning som vi oftast ser först när elräkningen kommer, är obehagliga eller höga ljudnivåer något som märks direkt. Buller är därför en annan viktig aspekt som vi tar hänsyn till redan från början när vi utvecklingar våra produkter. Redan en reducering av ljudnivån med 10 dB (A) är tillräcklig för att användarna ska uppfattas bullernivån som 50 procent lägre. Det gör våra torrdammsugare idealiska för långa drifttider och användning i ljudkänsliga miljöer som på hotell, äldreboenden och sjukhus.


Scheuersaugmaschine.jpg

En mängd kombiskurmaskiner är utrustade med vårt särskilt energieffektiva eco!efficiency-läge. En sådan maskin rengör med lägre fläkteffekt, förbrukar mindre rengöringsmedel och har ett lägre borstvarvtal. Den kan därför användas längre, är tystare och mer energieffektiv. Energi- och vattenförbrukningen kan sänkas med upp till 50 procent, med imponerande rengöringsresultat, med bara en knapptryckning.


VC6_Sauger

Det fälttest av dammsugare som genomfördes inom ramen för kampanjen ”Power Saving Initiative” i november 2014 bekräftade att Kärcher VC 6 Premium bidrar till att skydda miljön. Den var den maskin som hade lägst effektförbrukning i testet. Trots det fick den högsta betyg i fem av nio kategorier, vilket gjorde den bättre än fem andra märken/modeller med en effektförbrukning på upp till 1 000 watt.


HDS

Brännarna i Kärchers hetvattentvättar har certifierats som effektiva och miljövänliga av den europeiska organisationen EUnited Cleaning. Den höga effektiviteten och de låga sot- och kolmonoxidutsläppen var avgörande faktorer vid certifieringen som ägde rum 2015.

Fokus på distributionskedjan

Inköp från A till Ö

”Vi köper av juridiska skäl in datorer för kontor och konsulttjänster, samt reklamidéer och företagsfordon”, förklarar Dieter Grajer, operativ chef. ”Men högst upp på listan kommer råmaterial som stål, aluminium och plast, produktdelar eller färdigmonterade komponenter till våra maskiner. Dessa ägnar vi särskild uppmärksamhet eftersom vi där tar hänsyn till produktens hela livscykel.” Leverantörerna kommer från jordens samtliga hörn, där Kärcher också har produktionsanläggningar: Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och, framför allt, i Kina.


Livscykelhantering av produkter (PLM)

Alla som vill bli leverantörer till Kärcher måste uppfylla strikta kriterier. Vi genomför kontinuerligt egna kvalitets-, miljö- och processrevisioner samt företagsbesök, särskilt hos leverantörer av tillverkningsmaterial. Vi har än så länge kunnat identifiera potentiella leverantörer och deras prestanda med hjälp av olika mjukvarulösningar. Kärcher har sedan 2013 gjort stora insatser för att samordna inköpen inom koncernen. Övergången till en gemensam systemplattform kommer att ske under 2016.

Livscykelhanteringen av leverantörer (SAP SLC) innefattar samtliga steg i relationen till leverantörerna: från registrering till styrkande av kvalifikationer och klassificering, till leverantörsutveckling och masterdatahantering. Detta gör processerna mer transparenta, minskar kostnaderna och förbättrar relationen till leverantörerna.

Höga globala standarder

”Företag som ansöker om att få leverantörsstatus måste inte bara skriva under Kärchers uppförandekod och miljöstandard, utan måste också svara på en omfattande mängd frågor”, säger Heiko Braitmaier som är vice VD för Sourcing & Procurement Management. I egenskap av marknadsledare ser Kärcher det som sin skyldighet att kräva att samma höga sociala standarder som gäller för de egna anställda i Tyskland även gäller för anställda och arbetstagare vid leverantörernas fabriker. Rättvisa löner är lika viktigt som arbetstagarnas rätt till yttrande-, mötes- och föreningsfrihet. Vi styrs av de tio principerna i FN:s initiativ Global Compact.

 

Höjer ribban

På grund av den nya enhetliga plattformen kommer det i framtiden inte att vara möjligt att undvika det här testsystemet. Nya personer med ansvar för lokala och globala SLC-processer kan när och var som helst granska en leverantörs status via systemstödet, vilket är ett stort framsteg som bidrar till att säkerställa en hållbar kvalitetssäkring.

Plast – kvalitet och återvinning

Kärcher har under flera år gradvis ersatt stålet i sina rengöringsmaskiner med komponenter i högkvalitetsplast. Polypropen (PP) är mer flexibelt och ger utrymme för en flexiblare design än stål men har ändå hög kemisk resistens och lämpar sig för permanent utomhusbruk.


Regelefterlevnad

Alla plastkomponenter kontrolleras regelbundet avseende skadligt material. Detta gäller både komponenter från våra egna tillverkningsanläggningar och delar från externa leverantörer. Detta arbete regleras i EU:s RoHS-direktiv (Restriction of Hazardous Substances) och REACH-direktiv (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). RoHs-direktivet är avsett att minska användningen av farliga ämnen i elektroniskt avfall såsom tungmetaller i plast. REACH berör riskbedömning av kemikalier.

Granulat

Frivilligt åtagande

Som de pionjärer vi är har Kärcher valt att göra betydligt mer än vad lagstiftningen kräver. Företaget strävar efter att frivilligt undvika användning av alla eventuella skadliga ämnen. ”Om vi, som exempelvis med plastkablar, inte kan klara oss helt utan mjukningsmedel, försöker vi hitta alternativa lösningar även om de är dyra”, förklarar Axel Leschtar, specialist inom miljöledning, Kärchers arbetssätt.

Återvinning av plastavfall

Under 2013 inledde Kärcher också arbetet med att utveckla en rutin för att tillvarata och återanvända de defekta delar som oundvikligen ackumuleras vid all plasttillverkning. ”Vi har under två års tid genomfört omfattande laboratorietester där vi sett på möjligheterna att återvinna plast. Och resultatet har varit mycket lyckat”, säger en stolt Carsten Schlenker, chef för huvudanläggningen i Winnenden. ”Bara under 2015 lyckades vi undvika avfallshantering av 78 tunnor med svart standardpolypropen och istället återföra det till Kärchers tillverkningsprocess i form av granulat.

 

Ekologiskt hållbar produktion

Spillet mals ned i vår egen plastkvarn och blandas med nytt material för att erhålla en optimal blandning lämpad för tillverkning av delar. Det högkvalitativa granulat som erhålls på det här sättet kan enkelt bearbetas på nytt i en formsprutningsmaskin, t.ex. till chassit eller andra maskindelar i högtryckstvättar. ”Vi skyddar alltså inte bara miljön på ett hållbart sätt utan minskar också kostnaderna för inköp”, sammanfattar Carsten Schlenker fördelarna.
Plastikrecycling_1.jpg

 

Defekta delar bearbetas till granulat av en tjänsteleverantör. Plastikrecycling_2.jpg

 

Återvunnen plast (mörkfärgad) återanvänds som granulat vid tillverkningen.


Plastikrecycling_3.jpg

 

På så sätt tillverkas nya produktdelar av det återvunna materialet.

Våra insatser så här långt

Kraftvärmeverk vid huvudkontoret i Winnenden

Vid vår anläggning i Winnenden genererar ett kraftvärmeverk den uppvärmning som erfordras. En 4-takts bensinmotor som drivs med naturgas genererar elektricitet med hjälp av en ansluten generator. Värmen som genereras av motorn matas in i en vattenkrets och används för att värma upp anläggningen. Tack vare kopplingen med ström- och vattengenerering är kraftvärmeverkets effektivitet mycket hög med 87 %.

Besparing:

  • 700 ton CO2 per år

  • En 56-procentig minskning av CO2 jämfört med gasuppvärmning
Kraftvärmeverk

Träflisvärmeverk i Obersontheim

I Obersontheim används ett träflisvärmeverk som en lika miljövänlig typ av uppvärmning. I detta värmeverk värms biologiskt skogsavfall från skogsbruket i regionen och vid förbränning är det CO2-neutralt. Med den genererade värmen värms vatten från värmekretsen i träflisvärmeverkets panna upp. Varmvattnet lagras i en vattentank med lite förlust fram till dess att det används. Jämfört med traditionell oljeuppvärmning kan ett träflisvärmeverk spara mycket CO2. CO2-utsläppen från träflisvärmeverket uppgår till 35 g per kilowattimme, medan värdet för eldningsolja är 303 g.

Besparing:

  • 340 000 liter eldningsolja per år
  • 1 000 ton CO2 per år

 

 

 

Flis

Solkraftverk i Winnenden

Solkraftverket i Winnenden genererar omkring 95 500 kilowattimmar elektricitet per år. Det motsvarar den årliga elförbrukningen i sex enfamiljshus. Operatör av denna solcellsanläggning är S.A.G. Solarstrom AG i Freiburg. Kärcher tillhandahåller takytan gratis i 20 år och delar på kostnaderna för systemet.

Besparing:

  • 60 ton CO2 per år

 

Solcellsanläggning


Miljöinformation.

Information om avfallshantering av gamla elektriska apparater

Miljövänliga produkter, tjänster och processer är integrerade i vårt företags målsättning. Därför uppfyller vi även kraven i den tyska lagen Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) och informerar dig som kund om följande.

Gamla elektriska apparater ska inte kastas i hushållsavfallet. Konsumenter måste enligt lag lämna in dem till ett lämpligt insamlingsställe hos återförsäljaren eller i samhället. Du kan även lämna tillbaka dina gamla enheter kostnadsfritt på alla Kärcher-center och på vårt leveranslager.

Observera att kommersiellt använd elektrisk och elektronisk utrustning (B2B) inte ska kasseras via kommunala insamlingssystem. Vi informerar gärna dig om lämpliga kasseringsalternativ.

Avlägsna batterier och ackumulatorer så långt det är möjligt och kassera dem enligt beskrivningen under ”Information om batterilagen”. Vid enheter med lagring av data måste personliga data raderas.

Soptunnesymbolen betyder: Gamla elektriska apparater ska inte kastas i hushållsavfallet. Gammal utrustning kan innehålla skadliga ämnen som kan vara farliga för miljön och hälsan. Gamla apparater återvinns, då de innehåller råmaterial.

muelltonne

REACH-förordningen

Vi följer utvecklingen av informationsskyldigheten i paragraf 33 mycket noga. Så fort den första kandidatförteckningen publicerades den 28 oktober 2008 kontaktade vi våra leverantörer för att erhålla den information som krävdes. Vi reagerar omedelbart på ändringar av kandidatförteckningen.

Enligt tillgängliga uppgifter innehåller nästan alla Kärcher-produkter komponenter där bly (CAS 7439-92-1) används i legeringar, t.ex. i mässing, i koncentrationer som är högre än 0,1 %. Om de används som avsett utgör dessa ämnen ingen fara för hälsan eller miljön. Användningen av dessa ämnen är i enlighet med gällande bestämmelser i stadgan. Inga säkerhetsinstruktioner krävs.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information.

REACH-förordningen

Ekodesigndirektivet

För information om EU:s förordning nr 666/2013 gällande ekodesignkrav för dammsugare, bilaga 1, punkt 2(b) om information som ska tillhandahållas av tillverkare, kontakta din lokala Kärcher-representant.