Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Företagsansvar

Ärliga och pålitliga partnerskap med våra kunder och anställda är nyckelfaktorer för att säkra företagets framtid.

Ansvar för företaget

Förankrat i företaget.

Att vi på Kärcher är fullt medvetna om vårt sociala ansvar syns i företagets riktlinjer. I Företagets målsättning förbinder vi oss att respektera värdegrunder och normer, mänskliga rättigheter och juridiska och sociala system i alla länder som en god medborgare.

Föreningar och initiativ.

Kärcher hoppas sätta standard inom området hållbarhet. För att uppnå detta mål måste vi inte bara fokusera på interna processer och standarder, utan även följa evenemang utanför företaget och aktivt delta här. Därför är Kärcher medlem i flertalet föreningar och initiativ, som alla följer det allmänna målet att främja hållbarhet inom områdena politik, ekonomi och teknik.


Undertecknande av klimatskyddskommunikén i Köpenhamn och Cancún

Som internationellt aktiva företag har Kärcher och flera hundra andra företag undertecknat kommunikéerna från Köpenhamn och Cancún. Politiker uppmanades att vidta konsekventa åtgärder mot klimatförändringarna och utsläppen av växthusgaser under FN:s klimatkonferenser 2009 och 2010. Ett beslut fattades för ett ambitiöst, stabilt och rättvist internationellt avtal om klimatförändringarna. Målet är att investera i produkter, tjänster, tekniker och infrastrukturer med låga utsläpp för att kunna garantera hållbar tillväxt och stöda det globala målet för minskning av CO2. Kommunikéerna togs fram av ”The Prince of Wales's Corporate Leaders Group on Climate Change” vid Cambridge University.

Klimatskydd

Medlem i FN Global Compact

Som deltagare i FN Global Compact har vi åtagit oss att följa tio allmänt erkända principer inom mänskliga rättigheter, arbete, miljöskydd och korruptionsbekämpning i våra företagsprocesser och -strategier. Detta innebär att vi förbinder oss till dessa principer, stöder dem och använder dem praktiskt. Förenta Nationernas Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag. Med deras hjälp kan affärsvärlden verka som en globaliserande drivkraft för att bidra till utvecklingen av marknader och handelsrelationer, tekniker och ekonomi som främjar alla ekonomiska zoner och samhällen.

FN Global Compact

Partner till VDMA:s hållbarhetsinitiativ BlueCompetence

Initiativet BlueCompetence har satt det egna målet att understryka lösningskompetens för maskin- och systemteknik gällande hållbarhet för att aktivt främja och tillhandahålla hållbara tekniker. BlueCompetence definierar transparenta, pålitliga hållbarhetskriterier och -standarder som vi som partner uppfyller. Initiativet gör det lättare att orientera sig och ger alla människor trygghet i jakten på hållbara lösningar och produkter eller företag med hållbarhetstänk.

Blue Competence