Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

HÅLLBART SEDAN STARTEN

Kärcher har sedan det grundades som ett värdeinriktat familjeföretag för mer än 80 år sedan utvecklats till ett globalt varumärke med tre utmärkande kännetecken: topprestanda, innovation och kvalitet. Här hittar du en kort företagshistorik och ett urval av våra utmärkelser. Här återfinns också vår uppförandekod samt information om de organisationer och initiativ som vi arbetar med för att uppnå våra hållbarhetsmål.

 

Hållbar – redan från början

Att tänka på hållbarhet och agera därefter har en lång tradition hos Kärcher. För Alfred Kärcher själv var de anställdas välbefinnande och skyddet av miljön något som låg honom varmt om hjärtat. År 1939, när det unga företaget flyttade till Winnenden, byggde Alfred Kärcher ett eget reningsverk för spillvatten på företagets tomt. År 1940 grundade Alfred Kärcher en stiftelse för anställda i behov av stöd som såg till att barn till anställda fick leksaker i julklapp under åren 1943 till 1948. Fler milstolpar följde efter hand.

Ännu 80 år efter företagets grundande är hållbarhetstanken djupt rotad i företaget. Vi har satt upp tydliga mål för vår hållbarhetsstyrning. Vi vill vara normgivande på hållbarhet inom rengöringsmarknaden och hålla högsta tänkbara nivå vad gäller kunduppfattning och kundnöjdhet. För att förverkliga den här visionen i praktiken fram till 2020 har Kärcher Group satt upp strategiska hållbarhetsmål. 2014 antog vi hållbarhetsprogrammet ”Sustainability Excellence” för de kommande åren i enlighet med resultaten från en undersökning bland våra aktieägare. Programmet innefattar 14 övergripande mål för hela koncernen, fördelade på 6 åtgärdsområden som följer principerna för UN Global Compact som vi anslöt oss till 2011.

Alfred und Irene Kärcher

Områdena inom vår hållbarhetsstrategi

Utmärkelser, initiativ och samarbeten