Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Socialt ansvar – företagsmedborgarskap

Social excellens som en god företagsmedborgare innebär att vi även tar på oss externt ansvar som en del av ett samhälle – parallellt med vårt interna sociala ansvar.

Företagsmedborgarskap

Våra aktiviteter som företagsmedborgare.

Regionalt och internationellt engagemang i sociala ändamål har alltid prioriterats hos Kärcher. Som pålitlig partner till välgörenhetsorganisationer vill vi göra miljön mer livsduglig för våra anställda och samhället. Dessutom engagerar vi oss i olika föreningar och initiativ, vi bidrar med att restaurera kulturminnesmärken, vi främjar utbildning, vetenskap och forskning och vi samarbetar med olika sociala institutioner.

Social sponsring och företagsdonationer.

För oss är det en naturlig del av vårt sociala ansvar att stödja givande välgörenhetsprojekt och -organisationer.

Vad vi gör

Vi gynnar många olika föreningar, utbildningscentrum, kulturella initiativ och stiftelser. Vi gör detta med fokus på platser i det geografiska området runt våra anläggningar. Vi sponsrar med allt från pengar och donationer till gåvor och traditionell föreningssponsring till rengöringsprojekt genomförda av Kärchers anställda.

Samarbete med välgörenhetsorganisationer.

Utöver mindre projekt för flertalet föreningar är Kärcher engagerade i olika välgörenhetsorganisationer, både i stor skala och för en lång tid framåt. Som pålitlig partner stödjer vi deras regionala, nationella och internationella projekt i många år.

Nationella sponsringar

Giving people

Kärcher har valt att stötta hjälporganisationen Giving People som arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

Giving Peoples målgrupp är de i Sverige 232 000 barn som lever i fattigdom och de barnfamiljer som är på väg in i fattigdom och lever på marginalerna. Organisationen kan fånga upp de familjer som behöver kortsiktig hjälp för att klara sig ur en svår situation och bryta något som på sikt kunde blivit en permanent fattigdom. För de barnfamiljer som lever i fattigdom kan Giving People ge hjälp som på sikt innebär en väg ur fattigdom.

Giving_people

Kärcher stödjer SOS Barnbyar

Inom ramarna för det sociala engagemanget har Kärcher samarbetat med SOS Barnbyar sedan 2011. Vi stödjer välgörenhetsorganisationen ekonomiskt och med vår egna teknik. SOS Barnbyar förses med rengöringsmaskiner som de väljer efter sitt eget behov tillsammans med Kärchers anställda. För mer komplicerade maskiner ger kursledare introduktioner på plats. Såhär har vi utrustat många anläggningar, inte bara i Tyskland utan i barnbyar över hela världen. Exempelvis har vi såhär långt utrustat barnbyar i österrike, Grekland, Peru och Mexiko med våra maskiner och således gjort deras vardagsarbete enklare. Våra ekonomiska donationer gynnade under 2013 anläggningen JuWel i Welzheim och projektet SOSKompASS i Schorndorf.

”Hänsyn till sociala problem har alltid varit en integrerad del av Kärchers företagskultur och på samma sätt har vi alltid prioriterat att stöda unga människor”, säger Hartmut Jenner, ordförande i företagsledningen på Kärcher. ”Därför arbetar vi gärna med organisationen SOS Barnbyar som arbetar med beundransvärd hängivenhet för barns behov och rättigheter i hela världen.”

För mer information om SOS Barnbyar, gå till: www.kaercher.sos-kinderdorf.de

SOS Barnbyar

SOS Barnbyar
SOS Barnbyar
SOS Barnbyar

Samarbete med Global Nature Fund

Tillsammans med Global Nature Fund grundade Kärcher initiativet 'Rent vatten för världen'. Vi stödjer organisationens konstruktion av gröna filtersystem för ekologisk vattenbehandling i utvecklings- och tillväxtländer. ”I Global Nature Fund har vi hittat en partner som passar bra ihop med vårt familjeföretag och vår kärnverksamhet inom vatten och rengöring” förklarar Frank Schad, presstalesman, kultur- och miljöchef på Kärcher Group.

Global Nature Fund och projektet ”Levande sjöar”

Global Nature Fund (GNF) är en internationell stiftelse för natur och miljö som bland annat arbetar intensivt för att bevara vattenekosystem. Så exempelvis är projektet ”Levande sjöar”, i vilket över 100 medlemsorganisationer deltar, ett viktigt bidrag till bevarandet av naturresursen vatten. Den bevarar och förbättrar den ekologiska och biologiska mångfalden i floder och sjöar, särskilt i utvecklingsländer. Detta har en positiv inverkan på lokalbefolkningens hygienförhållanden och minskar förekomsten av sjukdomar.

Kärcher stödjer aktivt projektet ”Levande sjöar” som en del av initiativet ”Rent vatten för världen”. Den så kallade ”gröna filter principen”gör detta möjligt.

Handla smart – hjälp till med hållbarhet

Genom att köpa eco!logic-maskiner från Kärcher stödjer du automatisk Global Nature Fund i behandlingen av avloppsvatten som en del av projektet ”Levande sjöar”. Konkret så innebär försäljning av en Kärcher -maskin från eco!logic-serien 1 000 liter renat vatten. Därför hamnar din hjälp där den mest behövs: i de områden i världen med störst utvecklingsbehov. Tack för ditt stöd!

Hur ”Gröna filter-principen” fungerar

Gröna filter motverkar kontaminering av grundvatten på grund av ofiltrerat avloppsvatten. Först grävs en vattenkanal ut, genom vilken avloppsvattnet leds. I kanalen finns flytande plantor som utvecklar stora rotbollar och har utmärkta filtreringsegenskaper. På detta sätt kan näringsämnen, skadliga ämnen och även patogener i vattnet minskas på ett helt naturligt sätt.

Ett grönfiltersystem för San Miguel de Sema i Colombia

Den första organiska vattenbehandlingsanläggningen installerades i Colombia 2013 som ett pilotprojekt för långsiktigt samarbete. Anläggningen finns i regionen Bocayá och renar avloppsvatten från staden San Miguel de Sema som har 4 000 invånare. Konstruktionsarbetet genomfördes tillsammans med vår lokala partner Fundación Humedales samt lokala företag. Grönfiltersystemet kräver varken energitillförsel eller kemiska tillsatser och är även nästintill underhållsfritt. Det arbetar med vass och kaveldun som filtrerar avloppsvattnet från hushåll på ett naturligt sätt. Under 2014 tas ytterligare tre projekt i bruk – ett i Sydafrika och två i Colombia.

Global Nature Fund

Medarbetarengagemang – Corporate Volunteering.

Villighet att engagera sig i samhället är fast förankrat i vår företagskultur. Därför förespråkar Kärcher särskilt civilt engagemang från sina anställda. Tack vare volontärarbete utfört av Kärchers anställda har vi redan framgångsrikt kunnat genomföra två ”Corporate Volunteering”-projekt under flera år.


Kärcher och NABU: Gemensamt engagemang för biologisk mångfald

Miljöskydd är mycket viktigt för Kärcher. Som en del av miljömyndigheten i Baden-Württembergs engagemang i ”åtgärdsplanen för biologisk mångfald” är Kächer fadder åt den gulbukiga klockgrodan och stödjer den regionala gruppen NABU Winnenden i sitt arbete för utrotningshotade arter.

Tillsammans skapade vi 2009 en ny hemmiljö åt det lilla, gula stjärtlösa groddjuret i den övre Zipfelbach-dalen nära vårt huvudkontor i Winnenden. Tack vare volontärer och tunga maskiner grävdes nya dammar och igensatta vattendrag gjordes beboeliga igen. Sedan dess har vissa utav Kärchers anställda arbetat frivilligt tillsammans i oktober varje år för att bevara den naturliga miljön. Detta har blivit en äggläggningsplats för amfibien som mäter 5 cm och väger 10 g. För att ynglen ska kunna utvecklas måste små vattendrag få mycket solljus och rensas från växtliv så långt som möjligt.

Denna dag rakas klippt ogräs, lyfts upp på presenningar och forslas bort från den sanka ängen med hjälp av hästar. Kärcher finansierar utrustningen och användningen av arbetshästar varje år som en del av samarbetet och tillhandahåller catering åt de flitiga medhjälparna.

NABU

Engagemang i Wilhelma-projektet för skydd av bergsgorillan

Sedan 2011 har Kärcher tagit del i kampanjen med mobiltelefoninsamlingar för Wilhelma Zoological-Botanical Garden i Stuttgart. Genom att donera gamla mobiltelefoner kan Kärchers anställda aktivt bidra till skyddet av den utrotningshotade bergsgorillan som det endast finns 800 av i hela världen. De hotas redan av gruvindustrin. Deras hemmiljö hotas akut av brytningen av den ovanliga svartmalmen coltan. Coltan används i mobiltelefoner och behovet är därför stort.

Insamlingen av gamla mobiltelefoner hjälper gorillan på två sätt: För det första kan man minska behovet av coltan genom att återvinna och återanvända gamla mobiltelefoner –även andra värdefulla metaller kan räddas helt. För det andra doneras mobiltelefonernas återvinningsvärde till konserveringsprojekt i Virunga National Park och till Bergsgorilla & Regnskog direkthjälp. Totalt har över 625 mobiltelefoner donerats av våra anställda sedan 2011.

Wilhelma

Wilhelma
Wilhelma
Wilhelma