Karriär Stor

Varför Kärcher? Goda anledningar till en karriär i vårt företag.

För närvarande bidrar över 13 000 anställda i 70 länder till vår framgång. Det finns goda anledningar till att så många människor väljer en karriär i vårt familjeföretag.

Arbeta tillsammans som partners

Ömsesidig respekt och uppskattning skapar en familjär miljö hos Kärcher. Vår ledarskapsstil baseras på partnerskap och öppen kommunikation. Denna unika kultur är grunden till din karriär och vår globala framgång.

Individuell frihet och självbestämmanderätt

Vi utmanar och stöttar dina självständiga tankar och handlingar. Hos Kärcher kan alla bidra med sina individuella styrkor för företagets framgång. Här kan initiativtagande i kombination med ivrig nyfikenhet blomstra.

Kombinera karriär och familj

Genom flertalet initiativ kan vi hjälpa dig att uppnå ännu bättre balans mellan arbete och privatliv. Vi har till och med vunnit priser som bevis:

2013 mottog Kärcher arbetsgivarpriset ARBEIT PLUS (”ARBETE PLUS”) för en socialt hållbar företagspolicy och banbrytande anställningsmodeller. Kärcher innehar även certifikatet ”audit berufundfamilie” (”karriär och familj”) sedan december 2013. Certifikatet tilldelas företag som är särskilt engagerade i familjevänliga strategier på arbetsplatsen.

Ansvarsfulla affärer

Som familjeföretag tar vi vårt ansvar. Med hänsyn till samhälle, människa och miljö leder vi vårt företag med respekt och hållbarhetstänk. Både våra produkter och vår tillverkning uppfyller de högsta kraven. Därför stöder vi, som ansvarstagande arbetsgivare, din professionella utveckling.