GOLVRENGÖRING: FÖRDELAR MED MEKANISK RENGÖRING MED SKURMASKINER

Skurmaskiner används utöver manuell rengöringsutrustning vid våtrengöring av hårda och halvhårda golv. Maskinerna kan våtskura i ett steg och därefter omedelbart suga upp vätskan. Det gör att arbetet sker både effektivt och hygieniskt.

BD_38_12_C_Healthcare_app_1_CI15_300 dpi (jpg).jpg
BD_80_100_W_healthcare_hospital_app_01_CI15_300 dpi (jpg).jpg

Fördelar med mekanisk rengöring

Jämfört med manuell rengöring är fördelen med mekanisk rengöring att bakterierna avlägsnas permanent – till exempel genom uppsugning av smutsvattnet – och inte kan samlas i en manuell rengöringsduk. Detta minimerar risken för återkontaminering.

Den kontaktfria rengöringen minimerar också risken för kontaminering via händerna. Användning av rengöringsmaskiner förbättrar också effektiviteten: Den högre ytkapaciteten gör att större ytor kan rengöras på kortare tid.

En ytterligare fördel: Maskinernas doseringssystem gör det möjligt att tillsätta exakt mängd rengöringsmedel.

Skurmaskinerna har dessutom ett mycket högre anläggningstryck mot den yta som ska rengöras. Detta ger också ett bättre rengöringsresultat än med en mopp.


Användning av rengöringsmedel – surt eller alkaliskt?

Vi rekommenderar att växla mellan sura och alkaliska skumrengöringsprodukter för att förhindra att mikroorganismerna anpassar sig och blir resistenta. Samma sak gäller desinfektionsmedel.

Sura medel motverkar dessutom uppbyggnad av oorganiska avlagringar som kalk. Där räcker inte alkaliska rengöringsmedel till. Alkaliska rengöringsmedel löser upp organisk smuts väl. Det här är viktigt eftersom avlagringar utgör en särskilt bra grogrund för bakterier och virus.

 Observera vid användning av sura rengöringsmedel att klinkerfogar kan behöva begjutas med vatten innan. Detta hindrar att de absorberar och tar skada av syran.

Abbildung 5.jpg

illu_scrubber_drier_sweeping_function_oth_3_CI15_300 dpi (jpg) crop.jpg

Särskild utmaning: strukturerade golv

Strukturerade golv är svårare att få rena med manuella rengöringssystem som breda golvmoppar. Problemet är att smuts och rester av rengöringsmedel och skötselprodukter kan ligga kvar i strukturen. De här resterna ger ett oestetiskt intryck och utgör dessutom en grogrund för bakterier.

Men det här problemet går att undvika genom att använda skurmaskiner med borstvalsteknik. Dessa maskiner har mjuka borstar som tränger ned i strukturen och lossar smutsen som därefter sugs upp. En annan fördel med att valsborstar är att de även tar upp grövre smutspartiklar, vilket gör att ingen försopning behövs.

Rengöring och desinfektion enligt HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – på svenska faroanalys och kritiska styrpunkter)

I särskilt hygienkänsliga miljöer som sjukhus och kök ska lokaler och befintlig utrustning hållas rena genom noggrann rengöring och, vid behov, desinfektion. Rengöringsintervallen skiljer sig åt mellan olika miljöer och typer av utrustning. Därför måste en plan upprättas och hängas upp i varje område som ska rengöras. Planen ska visa i detalj:

  • vad (utrustning, ytor, golv),
  • när (efter användning, dagligen, veckovis),
  • med vad (rengöringsmedel och dosering)
  • och av vem (ansvarig medarbetare)

objektet ska rengöras.

Slutfört arbete ska registreras noga och dokumenteras med en signatur på ett lättfattligt sätt för att möjliggöra kontroller. Observera att rengöring och desinfektion är två skilda processer. Rengöring syftar till att avlägsna kontamination, dvs oönskade substanser som till exempel produktrester, mikroorganismer och rester av rengörings- och desinfektionsmedel. Noggrann rengöring har visat sig avlägsna över 90 % av alla mikroorganismer och bakterier från ytor.

Desinfektion inbegriper kemiska och fysiska processer för att döda mikroorganismer till en nivå där de varken utgör en hälsorisk eller försämrar kvaliteten på livsmedel.

B_200_R_retail_mall_Milaneo_app_1_CI15_300 dpi (jpg).jpg