HETVATTENTVÄTT FÖR RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV STORA YTOR

Intensiv och noggrann rengöring med högtryckstvättar ger möjlighet att uppnå en hög hygienstandard. De kan användas för att nå platser som är svåra att komma åt manuellt, som sprickor och springor. De är till särskilt stor hjälp vid rengöring och desinfektion av stora ytor, till exempel innertak, väggar och golv, och kan effektivt eliminera bakterier och virus.

Cleaning with Kärcher hot water high-pressure cleaner
Cleaning with Kärcher hot water high-pressure cleaner

Hetvattentvätt

Med hetvattentvättar går rengöringen upp till 40 procent fortare än med högtryckstvättar med kallt vatten, främst tack vare den snabbare torkningen av rengjorda ytor. Förutom bättre resultat och snabbare rengörings- och torktider kan hetvattentvättar med en vattentemperatur på minst 85 °C ge en mätbar minskning av mängden bakterier. De rengör inte bara smuts utan är även ett effektivt medel mot bakterier och virus. Ångläget möjliggör till och med rengöring i temperaturer upp till 155 °C. 

Beroende på användningsområde krävs det en högtryckstvätt där vattentryck och kvantitet kan regleras i spolhandtaget. Det gör det möjligt att arbeta hitta lämplig kombination i varje enskilt fall för att undvika att smutsen stänker tillbaka mot användaren.


Användning av rengöringsmedel för att bryta smittkedjor

Vid rengöring med högtryckstvättar bör även lämpliga rengöringsmedel appliceras med skummunstycket för att bryta eventuella smittkedjor och avlägsna all kvarvarande smuts. En fördel med rengöringsskum: Det är så stabilt att det fäster på ytor för en snabbare och effektivare rengöring. Den efterföljande sköljningen med vatten hjälper till att avlägsna smutsen på ett kontrollerat sätt och förebygger återkontaminering. Biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel kan också bidra till processen. Det är också viktigt att växla mellan sura och alkaliska skumrengöringsprodukter för att eliminera mikroorganismernas förutsättningar att etablera sig och överleva.

Use of cleaning agents with Kärcher hot water high-pressure cleaners

Cleaning with Kärcher hot water high-pressure cleaner

Efter rengöring med högtryck

Efter noggrann rengöring med högtryckstvättar vidtar desinfektion som avslutande del i rengöringsprocessen (se instruktioner för desinfektion med högtryckstvättar): Dränk in, rengör, låt torka och desinficera ytorna.

Vid arbete med högtryckstvättar kan en våt- och torrdammsugare fungera som effektivt hjälpmedel för upptagning av smuts och kvarvarande vatten.