Blue Competence

Varje företag som skriver under Blue Competence-initiativet förbinder sig att följa pålitliga hållbarhetskriterier och -standarder. Blue Competence garanterar högre transparens, ger vägledning och försäkran till alla som söker efter hållbara lösningar och produkter eller företag med hållbarhetstänk.

Blue Competence-rubrik

Arbeta för en bättre värld: Blue Competence

Den gröna färgen står för miljöskydd. Blå är hållbarhetens färg, vilket omfattar kostnadseffektivitet, miljö och samhälle. Initiativet ”Blue Competence” taget av Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA [tyska ingenjörsförbundet]) är även hängivet dessa tre aspekter. Tillsammans med Kärcher arbetar redan 225 företag och 37 organisationer samt professionella föreningar med detta initiativ, alla med ett gemensamt mål: att säkra den långsiktiga livskvaliteten på vår planet.

Blue Competence

Ansvar kommer först

Kärcher har varit en aktiv medlem i Blue Competence sedan början av 2012. Det uttalade målet är att föra mekanik- och systemteknik till förgrunden i hållbarhetsrörelsen och att fast förankra detta hos människor även utanför industrins gränser. I detta syfte dokumenteras och kommuniceras framgångar och möjligheter inom områden som materialeffektivitet, resursbevarande tillverkning och produkter som håller längre. Blue Competence visar vad som är viktigt för industrin när det gäller hållbarhet. Här kan Kärcher bidra med något värdefullt eftersom ansvar för människor och miljö alltid har varit en del av vår företagskultur.

”Engineering a better world”

Syftet med hållbarhetsinitiativet Blue Competence är att bli ett ledande centrum för ekologiska produkter och produktkonstruktion samt innovativa miljötekniker, men även att presentera lösningar för en hållbar framtid från området maskin- och systemteknik för politiker och allmänheten. Detta eftersom svaren på framtidens utmaningar för en växande global befolkning måste gå hand i hand: förnuft och teknik. Uppgiftsområden och mål för hållbar företagsamhet är tydligt definierade:

 • Energieffektivitet: uppnå mer med mindre.
 • Energikällor och användning: använd befintliga energikällor mer effektivt. Utveckla och implementera nya alternativa energier.
 • Optimera användningen av resurser: optimera användningen av råmaterial och utveckla nya och alternativa råmaterial.
 • Utsläpp: minska utsläppsnivån eller undvik utsläpp helt och hållet.
 • Rörlighet: lösningar för tidsåldern när bilen i sin nuvarande form inte längre finns.
 • återvinningshantering: undvik, minska och återvinn avfall förståndigt.
 • Minska kostnader under livscykeln: från råmaterial och energiproduktion, via tillverkning, drift och återvinning till de övergripande konsekvenserna av alla deltagares åtgärder.

Storleken på ansvaret och uppgiften är enorm. En lång väg ligger framför oss alla. Fler steg framåt måste tas. Många andra kommer följa efter. Hållbarhet är inte ett avlägset mål i framtiden utan vår dagliga uppgift och ansvar. Därför att i slutändan handlar det om inget mindre än allas vår framtid.

Blue Competence-bevis

Professionella produkter från Kärcher: energisparfunktioner och tips

Kombiskurmaskiner

KIK-system

Precis anpassning av maskinen parametrar efter olika krav/operatörer:

 • Turbineffekt.
 • Borstmotoreffekt.
 • Hastighet.
 • Vattenfördelning (B 80 W Bp).
KIK-system

F.A.C.T.- system

Individuell anpassning av borstens hastighet på borstvalsmaskiner (BR):

 • För olika rengöringskrav.
 • Upp till 15 % mindre energiförbrukning med WHISPER CLEAN-läget.
 • Upp till 30% mindre energiförbrukning med FINE CLEAN-läget.
 • Lägre bullernivå med WHISPER- och FINE CLEAN-lägena gagnar operatören och miljön
Fact-system

eco!efficiency

 • Nyhet! eco!efficiency-läge i RS-modellerna. Att växla till eco!efficiency ger:
 • Reducerad vattenförbrukning.
 • Lägre strömförbrukning för sugturbinen.
 • Lägre strömförbrukning för borstmotorerna.
 • Lägre hastighet under rengöring (lägre strömförbrukning).
 • Stor besparing av rent vatten och el (upp till 20 %) jämfört med grundrengöring med kombiskurmaskiner av standardmodell.
eco!efficiency

D.O.S.E.-system

 • Mycket precist doseringssystem för rengöringsmedel (0-3 %):
 • Förhindra överdosering: det är alltid en utmaning för operatören att ta fram en blandning av vatten/rengöringsmedel som är både miljövänlig och ekonomisk.
 • Mindre förorenat avloppsvatten och lägre behandlingskostnader med upp till 25 %.
 • Skyddar operatörens hälsa samt miljön genom att avsevärt minska koncentrationen på rengöringsmedlet.
 • Förbättrat skydd mot bildning av bakterier i smutsvattentanken.
 • Mycket precis teknik tack vare vattenflödesmätaren och den precisa rengöringsmedelpumpen.
DOSE

Mikrofiberteknik

Nästintill inget rengöringsmedel krävs. hög rengöringsprestanda uppnås tack vare fibrernas enastående vatten-/smutsupptagning och särskilda form:

 • Inget rengöringsmedel eller mycket lite krävs för att uppnå goda rengöringsresultat.
 • Inget rengöringsmedel innebär ingen påverkan på operatören eller miljön.
 • Unik: mikrofibertekniken för borstvalsmaskiner utvecklades och lanserades av Kärcher.
Mikrofiberteknik

Vattenautomat WPD 100

Power Save

Läget Power Save bör alltid vara aktivt.

 • Drifttiden för WPD 100 kan därför ställas in individuellt.
 • De dagar när maskinen inte används, till exempel över helgen eller på natten körs den endast på minimal energi (< 1 watt).</>i>
 • Detta hjälper till att spara energi.
Power Save

Rengöring av ventilationsöppningarna

Ventilationsöppningarna på baksidan av vattenautomaten ska rengöras regelbundet. Detta garanterar att alla vattenautomaters komponenter fungerar optimalt och förhindrar onödig överhettning av de enskilda komponenterna.
WPD-automaten är som mest energieffektiv när den har optimal lufttillförsel. Detta hjälper till att spara energi

RM

Flergångsmuggar

Hjälp till att skydda miljön genom att använda flergångsmuggar istället för engångsmuggar.

 • Kärcher erbjuder vattenflaskor gjorda av den exklusiva plasten Tritan – utan BPA (bisfenol A) som är skadligt för hälsan. Detta innebär att du kan njuta av ditt vatten utan skadliga mjukningsmedel.
 • En glaskaraff passar kontoret särskilt bra.
 • Glaskaraffer från Eva Solo är perfekta för möten.
Fat

Användning av CO2-flaskor

 • För vattenautomater som har kolsyrat vatten ska alltid den största CO2-flaskan (10 kg) användas. Detta har följande fördelar:
 • CO2-flaskan behöver inte bytas ut lika ofta.
 • Färre onödiga transporter krävs
 • WPD-automaten kan vara igång längre utan avbrott när man byter CO2-flaska.
 • Inget onödigt servicearbete krävs.
CO2-flaskor

Product Carbon Footprint

 • Varje gång vi använder energi efterlämnar vi spår av CO2, vårt så kallade ”product carbon footprint” (PCF).
 • Genom att använda WPD 100 från Kärcher bidrar du till viktigt miljöskydd.
 • Ingen energi används för att tillverka, transportera och rengöra vattenflaskor och refill-flaskor.
 • Som ett resultat av detta avges heller inga CO2-utsläpp.
 • För att jämföra ytterligare är koldioxidspåret (PCF) efter WPD 100 endast en sjättedel av storleken på det koldioxidspår som vattenkylare efterlämnar och mindre än en tiondel så stort som koldioxidspåret efter flaskautomater.
Fotspår

HD/HDS

eco!efficiency

Konsekvent användning av eco!efficiency-läget på alla HDS-maskiner ger:

 • ekonomisk och
 • miljövänlig drift,
 • 20 % bränslebesparing och
 • 20 % lägre CO2-utsläpp
eco!efficiency

Rätt tillbehör

Rätt val av tillbehör för specifika användningsområden. Med rätt tillbehör kan du rengöra snabbare och därför ofta spara elektricitet och vatten.

 • Rotojetmunstycke för envis smuts kombinerar fördelarna med samlad och platt stråle
 • Ytrengöring av stora områden
 • Power-munstycken genererar 40 % högre kollisionskraft –> snabbare och mer noggrann rengöring kan garanteras
 • Roterande tvättborstar för varsam och effektiv fordonstvätt
Riktiga tillbehör

Automatisk tryck- och vattenvolymjustering direkt på spolpistolen

Med Servo Control kan tryck- och vattenvolymen justeras direkt på spolpistolen:

 • optimalt tryck- och vattenvolymjustering efter rengöringsarbete
 • lätt smuts kan rengöras med mindre vatten och sparar således på resurser
Automatisk tryck- och vattenvolymjustering direkt på spolhandtaget

Bryt vattentillförseln tidigt

Vid användning av en lång vattentillförselledning kan vattentillförseln stängas av tidigt vid behov, när tillräckligt med vatten finns i vattenslangen och cisternen för att kunna slutföra rengöringsarbetet.

överföring av överblivet rengöringsmedel snabbt och enkelt

Med Switch-Chem-systemet kan flaskor med rengöringsmedel inte tömmas helt. Genom att snabbt och enkelt avlägsna flaskorna kan resterande rengöringsmedel hällas över i nästa flaska.

Häll över restvolymer snabbt och enkelt

Dammsugare

T 12/1 eco!efficiency

Användning av en T 12/1 eco!efficiency

 • Sparar energi och minskar energikostnaden (med upp till 40 %)
 • Minskar kostnader
 • Enastående rengöringsprestanda trots energibesparing
 • Extremt låg bullernivå (56 dB (A)) ger tyst rengöring dygnet runt
 • Extra kraftfullt permanent filter gör det möjligt att dammsuga utan dammsugarpåsar och sparar därför kostnaden för dammsugarpåsar.
T 12/1 eco!efficiency

NT 35/1 Tact

Det automatiska filterrengöringssystemet Tact garanterar inte bara konsekvent hög sugeffekt, utan även lång filterlivslängd.

 • Planfiltret rengör sig självt med kraftfulla luftstötar. Fördelar: mycket längre filterlivslängd än med konventionella filtersystem.
 • Filtret behöver bytas ut mycket sällan, vilket sparar både pengar och resurser.
 • Planfiltret finns även tillgängligt tillverkat i rötsäker, tvättbar polyesterfleece och är därför extremt hållbart, även för våta användningsområden.
NT 35/1 Tact

Puzzi 8/1, 100, 200

För lätt smuts kan endast en rengöringstablett
garantera grundlig rengöring.

 • Enastående rengöringsprestanda på lätt smuts med endast en tablett.
 • Den vattenlösliga förpackningen ger mindre avfall.
 • Individuell justering efter det specifika rengöringsarbetet med enkel dosering.
 • Hudskydd tack vare individuell förpackning av tabletterna.
Puzzi 8/1, 100, 200

Puzzi 400 K

Spolvolymen kan justeras från 5,5 l/min till 1 l/min beroende rengöringsarbetet.

 • Spolvolymen kan justeras efter rengöringsarbete.
 • Stor vattenbesparing beroende på vald spolvolym.
 • Mindre förorenat avloppsvatten beroende på vald spolvolym.
 • Textilytor torkar snabbare när mindre spolvolym används.
Puzzi 400 K