Varmvatten gör skillnaden

Effektiv högtrycksrengöring - ännu mer effektiv med varmt vatten. Jämfört med rengöringsmetoder utan tryck, ger Kärcher högtryckstvättar imponerande fördelar vad gäller ekonomi, rengöringsresultat och miljöpåverkan. HDS hetvattentvättar stärker dessa fördelar avsevärt vid rengöring av envis smuts. Kärchers HDS-maskiner är vanligtvis den bästa lösningen mot olja, fett och proteiner – särskilt när dessa har bildat skorpa.

Effektiv högtrycksrengöring. blir ännu mer effektiv med riktigt varmt vatten

En tydlig fördel med varmt vatten.

Vår trefas hetvattentvättar kan värma upp temperaturer från ca 12 °C till så mycket som 155 °C så där kan du till och med få ånga. Våra mindre enfas maskiner kommer upp i ca 65-70 grader som arbetstemperatur vilket räcker i många fall. Detta gör det möjligt att minska arbetstrycket och mängden rengöringsmedel samt korta ned rengöringstiden. Rengöring med varmvatten ger därför flertalet alternativ för optimering av rengöringsprocessen, samt imponerande fördelar.


Bättre rengöringsresultat

Varmvatten mjukar upp stelnad olja och fett och förbättrar emulsionen avsevärt, vilket gör det mycket enkelt att avlägsna. Inom livsmedelsindustrin kan proteiner och fett lösas upp mycket effektivt med varmvatten.

Riktigt hett varmvatten mjukar upp stelnad olja och fett exempelvis inom livsmedelsindustrin

Minskad förbrukning av rengöringsmedel

Fett, olja och harts kan vanligtvis avlägsnas med varmvatten. Därför behövs avsevärt mindre rengöringsmedel, eller inget alls. Förutom kostnadsbesparingarna skyddar detta miljön och bevarar resurser.

Högtryck med riktigt hett vatten minskar förbrukningen av rengöringsmedel

Snabbare torktid

Ytor som rengörs med varmvatten torkar snabbare tack vare värmen och blir således redo för efterföljande behandling eller användning snabbare.

kortare torkningstid ikon

Förbättrad hygien

En avsevärd minskning av bakterier kan påvisas efter rengöring med varmvatten. För många hygienkrav är denna bakterieminskande metod utan desinfektionsmedel fullt tillräcklig.

Minskning av bakterier kan påvisas efter rengöring med varmvatten

Kortare arbetstid

Med varmvatten löses smuts upp snabbare och ger således en avsevärd tidbesparing på upp till 35 %. Det innebär att ett stort antal rengöringsuppgifter kan utföras effektivt och kostnadseffektivt.

kortare arbetstid

En tydlig slutsats: Kostnadsjämförelse HD vs HDS.

Kostnaden för inköp och underhåll av en hetvattentvätt är något högre initialt än om man köper en kallvattentvätt på grund av den extra brännaren och den därmed relaterade energiförbrukningen. Generellt så brukar en hetvattentvätt löna sig i längden pga. tidsbesparing, förbättrade rengöringsresultat och minskat behov av rengöringsmedel. För en fullständig prisjämförelse mellan olika maskiner vänd dig till våra återförsäljare.

Högre temperatur för bättre resultat.

Värmeenergi är en viktig faktor i rengöringsprocessen. Värme påskyndar kemiska processer. Varje ökning med 10 °C dubblar reaktionshastigheten. Att höja temperaturen med 20 °C ökar reaktionshastigheten fyra gånger. Olja, fett och sot lossnar fortare och kan avlägsnas enklare. Emulsionen av olja och fett i vatten påskyndas. En uppvärmd yta torkar även fortare. I praktiken kan höga vattentemperaturer minska rengöringstiden med upp till 35 % – med avsevärt bättre resultat. Genom att minska vattenvolymen kan även en ångtemperatur på så mycket som 155 °C uppnås. Kombinationen av mineralfri ånga och tryck kan lösa upp även den mest envisa smutsen. Detta garanterar hög rengöringsprestanda, till och med utan kemiska tillsatser. ångnivån är perfekt för avlägsning av bitumenbeläggningar, färgbeläggningar i allmänhet, sotavlagringar, lav och alger.

rengöring_hetvatten

Prestanda är ingen klassfråga.

Effektivitet är i huvudsak en optimal matchning mellan effekt och uppgiften som ska utföras. Kärchers hetvattentvättar finns tillgängliga i olika prestandaklasser och modeller och kan därför erbjuda rätt maskin för praktiskt taget varje operatör och syfte.


Kärcher HDS-U upright-klass högtryckstvättar

Robusta maskiner med hög prestanda och maximal rörlighet för tillfällig användning på olika platser: Enkel att manövrera och transportera.

Perfekt för följande industrier:

Upright-klass HDS-U

Kärcher HDS-C kompaktklass högtryckstvättar

Mobila högtryckstvättar för användning när man ofta byter plats: Enkel att transportera trots hög effekt.

Perfekt för följande industrier:

Kompaktklass HDS-C

Kärcher HDS-M medelklass högtryckstvättar

För rengöring av maskiner och ytor varje dag. Jogger-principen möjliggör god rörlighet och manövrering för denna typ av högtryckstvätt.

Perfekt för följande industrier:

Mellanklass HDS-M

Kärcher HDS-S superklass högtryckstvättar

Rätt lösning för att tackla återkommande rengöringsarbeten med mycket smuts eller envis smuts, exempelvis vid mycket krävande, kontinuerlig användning på byggarbetsplatser, inom jordbruk, kommunal service eller industri.

Perfekt för följande industrier:

Superklass HDS-S

Kärcher HDS-E specialklass högtryckstvättar

Den avgasfria hetvattentvätten med elektrisk hetvattenpanna är perfekt där avgaser inte är önskvärda eller förbjudna, t.ex. inom livsmedelsproduktion, på sjukhus, i storkök eller industrianläggningar.

Perfekt för följande industrier:

Specialklass HDS-E