Rengöring inom skogs- och lantbruk

Med kompletta och effektiva rengöringslösningar från Kärcher för alla lantbruk.

Reinigungsgeräte für die Landwirrtschaft

Rengöringslösningar för alla branscher

Högsta möjliga renlighet och hygien ger bättre avkastning. En hög hygiennivå i t.ex. stallar förbättrar djurens prestationer samtidigt som hälsoriskerna och medicineringskostnaderna minskar. Större renlighet i byggnader och på maskiner bryter infektionskedjor, förbättrar utrustningens tillgänglighet, håller underhållskostnaderna nere och skyddar investeringarnas värde. Även människorna som arbetar på gården drar nytta av bättre och sundare arbetsförhållanden.

Lantbrukssektorer

Andra lantbrukssektorer

Fischzucht

Fiskodling

Fisk kan inte odlas framgångsrikt utan hög biosäkerhet. Vid uppfödning eller transport av ungfisk – eller bearbetning av fullt utvuxen fisk – är låg mikrobnivå i fiskodlingen och det akvatiska systemet en förutsättning för långsiktig avkastning och en lönsam verksamhet.

Forstwirtschaft

Skogsbruk

Maskiner och utrustning som används inom skogsbruket utsätts för extrema påfrestningar och belastningar varje dag. Vårt produktsortiment fokuserar på den grundliga rengöring och vård som maskinerna behöver för att bevara sin tillgänglighet och sitt värde samt för att t.ex. säkerställa skonsam avbarkning av trädstammar för enklare trätorkning.