MANUELL RENGÖRING - STANDARD

Inriktar sig på att rengöringskvaliteten levereras effektivt och ekonomiskt med en upplevelse av nöjdhet från användaren.

FM_swift_BSC_windows_app_02_CI20_300 dpi (jpg).jpg

STANDARD är den mångsidigaste av våra lösningar. Den passar för alla områden och behov. Den fungerar lika väl för lätt nedsmutsning som för tyngre rengöring. Användaren blir lika nöjd med produkternas kvalitet som deras effektivitet, och själva systemet är baserat på den professionella städbranschens vanligaste lösningar, vilket innebär god tillgänglighet för städentreprenörer tack vare de välbekanta principerna som produkterna utgår ifrån. I centrum för rengöringen står spraymoppsystemet med dubbelhinksystem som tillval där våta metoder krävs. För vågräta och lodräta ytor används främst fuktrengöring med metoden spruta och torka. Värdeerbjudandet STANDARD är ett effektivt val för varje inrättning, där de innovativa städvagnarna Flexomate enkelt integrerar en lång rad andra maskiner i det dagliga arbetet.


Manuella städredskap - Standard