Sopmaskin ISAL 6000

ISAL 6000 med rostfri sopbehållare på sex kubikmeter är det idealiska valet för gatsopning, sandupptagning och renhållning av gator i städer och bostadsområden. I hamnar och på flygplatser. Den är samtidigt det mest effektiva alternativet för krävande sopning vid industrianläggningar. Liksom för alla användningsområden som kräver bästa sopningsprestanda utan att släppa ut damm i luften. Missa inte heller vår sopmaskin Kärcher MC 130 som också kan ploga snö.

HÖG TÖMNINGSHÖJD SOM TILLVAL

ISAL 6000 Sopmaskin_1
ISAL 6000 Sopmaskin_2
ISAL 6000 Sopmaskin_3

EGENSKAPER

Synkroniserad styrning av båda axlar ger bättre manövrerbarhet i alla driftsituationer och maximal sopningsnoggrannhet, även i svängar.

Hytten är utformad för att ge bästa komfort och enkel manövrering. Dessutom med högsta säkerhet, ergonomiska standard och full kontroll över alla faser i arbetet.

Kombinationen av mekanisk sopning, sugning och filtrering ger kraftfull och snabb uppsamling av alla material. Från damm till löv, grus och större skräp.

Filtreringssystemet i ISAL 6000 fångar upp fina dammpartiklar till och med PM1 under alla driftförhållanden. Därmed eliminerar systemet nästan alla utsläpp av föroreningar till atmosfären.

ISAL 6000 optimerar energiförsörjning och energisparande under alla arbets- och körförhållanden. Den har även två automatiska körlägen, Eco- och Powerläge.

VIDEOS

Du hittar mer videos på vår YouTube-kanal!

Isal 6000

Kärcher ISAL 6000


LADDA NER