Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro Phosphating Agent, powder RM 47 62951630 https://www.kaercher.com/se/professional/rengoerings-och-skoetselprodukter/professionell/delar/pressurepro-phosphating-agent-powder-rm-47-62951630.html För avfettning och fosfatering i ett enda moment. Ger tillfälligt skydd mot korrosion och ger en bra grund innan målning. När det bearbetas lämnar den ett blå- och gulaktigt lager av järnfosfat.

PressurePro Phosphating Agent, powder RM 47

För avfettning och fosfatering i ett enda moment. Ger tillfälligt skydd mot korrosion och ger en bra grund innan målning. När det bearbetas lämnar den ett blå- och gulaktigt lager av järnfosfat.

Beställningsnummer: 6.295-163.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (kg) 20
Produkt
 • Effektivt avfettnings- och fosfateringsmedel
 • Pulverform
 • Lämnar blåaktigt gula skikt av järnfosfat
 • Skyddar pålitligt mot korrosion i flera dagar
 • Ger ett gott grundfäste för färg
 • Lätt att lagra och hantera
 • pH-värde vid 1 % ung. 3
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 PressurePro Phosphating Agent, powder RM 47
 PressurePro Phosphating Agent, powder RM 47
 PressurePro Phosphating Agent, powder RM 47
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H315 Irriterar huden.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P234 Förvaras endast i originalbehållaren.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Användningsområden
 • Avfettning och fosfatering
 • Ytavfettning

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 173.77ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;