PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l

För avfettning och fosfatering i ett enda moment. Ger tillfälligt skydd mot korrosion och ger en bra grund innan målning. När det bearbetas lämnar den ett blå- och gulaktigt lager av järnfosfat.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Förpackningsenhet 1
pH- 2
Vikt (kg) 23,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 24
Mått (L × B × H) (mm) 260 x 237 x 430
Produkt
 • Effektivt avfettnings- och fosfateringsmedel
 • Lämnar blåaktigt gula skikt av järnfosfat
 • Skyddar pålitligt mot korrosion i flera dagar
 • Ger ett gott grundfäste för färg
 • Lätt att lagra och hantera
 • Koncentratets pH-värde ung. 2
 • Klar och färglös vätska
 • Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 • Utan VOC
 PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l
 PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l
 PressurePro Phosphating Agent RM 48, 20l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • P234 Förvaras endast i originalbehållaren.
 • P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområden
 • Avfettning och fosfatering
 • Ytavfettning