Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

HP Wash CP 935

Högeffektivt rengöringmedel med äppledoft för fordonstvättar. Tar bort den mest envisa smutsen såsom damm, olja, smörjmedel, insekter, kåda och lera.

Beställningsnummer: 6.295-517.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 21,7
Mått (L × B × H) (mm) 250 / 230 / 430
Produkt
 • Kraftfullt rengöringsmedel för högtryck till fordonstvätt
 • Löser upp även de hårdast sittande fläckarna av olja, smörjmedel, harts, lera och insekter
 • Verkar snabbt.
 • Särskilt produktiv
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
 • NTA-fri
 HP Wash CP 935
 HP Wash CP 935
 HP Wash CP 935
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Bilar
 • Rengöring kommersiella fordon
 • Bilar, lastbilar, cyklar

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 144.85ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;