Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading
Kärcher
Kärcher
Prewash cleaning agents 803 62955480 https://www.kaercher.com/se/professional/rengoerings-och-skoetselprodukter/professionell/fordon/prewash-cleaning-agents-803-62955480.html Aktiv och skonsamt rengöringsmedel. För enkel rengöring för att ta bort olje- och fettavlagringar samt insektsrester.

Prewash cleaning agents 803

Aktiv och skonsamt rengöringsmedel. För enkel rengöring för att ta bort olje- och fettavlagringar samt insektsrester.

Beställningsnummer: 6.295-548.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Produkt
 • Effekt försprayningsmedel för förtvätt av bilar och nyttofordon
 • Låter fett, olja, utsläpp och insektssmuts svälla och löser pålitligt upp dem
 • Förbättrar i betydande grad rengöringsresultatet i de efterföljande rengöringsstegen.
 • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
 • Verkar snabbt.
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 Prewash cleaning agents 803
 Prewash cleaning agents 803
 Prewash cleaning agents 803
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
 • Bilvaxning
 • Fordonstvätt
 • Bil/motortvätt
 • Bilar, lastbilar, cyklar

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 128.51ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;