Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Spray wax cleaning agents 821

Medel för eftervaxning med högtryckstvätt. Ger fordon ett långvarigt skydd. En fläckfri yta, utan ett torkmoment, erhålls tack vare kombinationen av osmotiskt vatten och RM 821 ASF.

Beställningsnummer: 6.295-431.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Vikt inklusive förpackning (kg) 21,5
Mått (L x B x H) (mm) 260 / 230 / 430
Produkt
 • Effektiv glanstork för användning i självtvättsinstallationer och med högtryckstvättar
 • Ger en spegellik yta med hög glans
 • Fläckfri torkning av yta i samband med osmosvatten
 • Effektivt skydd upp till 1 månad
 • Kan användas med alla vattenkvaliteter
 • Effektiv vid alla nivåer av vattenhårdhet
 • Uppfyller VDA
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 • Utan mineraloljor och mineralkolväten
 Spray wax cleaning agents 821
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • P273 Undvik utsläpp till miljön.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
 • Z 20 Innehåller Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Bilar, lastbilar, cyklar
 • Bilar