Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

VehiclePro Active Foam RM 812 Classic

Ett djupverkande och optiskt tilltalande skum, som skonsamt löser upp exempelvis olje- och fettavlagringar. Specielt utformat för självbetjäningstvättar och fordonstvättar.

Beställningsnummer: 6.295-430.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 22,2
Mått (L × B × H) (mm) 260 / 240 / 390
Produkt
 • Skumintensivt borstschampo för biltvätt
 • Löser upp olja, fett och mineralfläckar
 • Skapar ett voluminöst, glansigt och attraktivt skum
 • Stödjer borstarnas glidfriktion och skyddar på så vis fordonets yta
 • Minskar i betydande grad borstarnas nivå av efterföljande nedsmutsning
 • Är förenligt med vax och förhindrar att ränder bildas på den belagda ytan
 • Uppfyller VDA
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 VehiclePro Active Foam RM 812 Classic
 VehiclePro Active Foam RM 812 Classic
 VehiclePro Active Foam RM 812 Classic
 VehiclePro Active Foam RM 812 Classic
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H315 Irriterar huden.
 • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P264 Tvätta grundligt efter användning.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Användningsområden
 • Fordonstvätt
 • Rengöring kommersiella fordon
 • Bilar, lastbilar, cyklar
 • Bilar

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 109.96ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;