Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free

Koncentratet har en bred smutsupplösande förmåga och avlägsnar den mest hårt sittande vägsmutsen som damm, olja, smörjfett, insekter, trädharts och lera. Utan NTA.

Beställningsnummer: 6.295-553.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 23,4
Produkt
 • Kraftfullt rengöringsmedel för högtryck till fordonstvätt
 • Löser upp även de hårdast sittande fläckarna av olja, smörjmedel, harts, lera och insekter
 • Verkar snabbt.
 • Särskilt produktiv
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeseparatorn.
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free
 VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free
 VehiclePro High-Pressure Wash RM 806 Classic, NTA-free
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
 • Transport och transportutrustning
 • Bil/motortvätt
 • Bilar, lastbilar, cyklar

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 108.05ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;